נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שבת, 28 ביולי 2018

The Beginning Of Fanatic Nuclear Attacks Week - תחילתו של שבוע תקיפות גרעיניות פנאטיות

21 יולי
מפעילי ציוד קרינה המקומיים הביעו שמחה שלהם על הפרסומים האחרונים שלי, כולל הוספת תמונות עפ פנים שלהם באיכות גבוהה מאוד לפרסום אוטומטי במקרה שמישהו במשפחתי ימות.

הם תקפו אותי באמצעות מתקן קרינה ניטרונים עם קצב מנה אקוויולנטי גבוהה מאוד מעל 100 מיקור סיוורט. בזמן קצר נוספה מנה של 20 מיקרו סיווארט ניטונים מהירים בדוזימטר שלי.
הם הפעילו אזעקה של הדוזימטר באקבות קצב מנה כה גבוה.

כך התחיל שבוע של מתקפה גרעינית אכזרית במיוחד, במסדגרת השבוע מפעילי ציוד קרינה תקפו את ההורים שלי באכזריות פנאטיות באמצעות מתקני קרינה גרעיניים.

21 Jul
Local radiation equipment operators expressed their happiness for my recent publications, including their high quality faces footage which was added to automatic publication in case anyone in my family will die.

They attacked me with high power neutron radiation device with very high dose equivalent rate of over 100uSv/h. In short time dose of 20uSv fast neutrons was added on my dosimeter.
They triggered dosimeter alarm for high does equivalent rate.

This was the beginning of week of very vicious neutron attacks when they fanatically attacked my parents with nuclear devices.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה