נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום חמישי, 15 בפברואר 2018

Week of fanatic tortures and cruel attacks - שבוע של עינויים פנאטיים ותקיפות אכזריות

כפי שהיה צפוי, במשך כל הלילה עינו אותי על ידי מניעת שינה באמצעות מתקן המחולל רעש. מדדתי את עוצמת הרעש, המתקן שלהם מוסיף 25 דציבל של רעש מכני כבד.

הם תקפו אותנו 3 פעמים על ידי מתקן קרינה ניטרונים: 2 תקיפות נגד ההורים שלי ותקיפה אחת נגדי.

בלילה, בזמן שעינו את אבא שלי, מפעילי ציוד קרינה השתמשו במתקן שידור קולות לגולגולת, הפעם הם חרגו מ"תמות" שאומרים כל לילה, ואמרו "אתה לא צריך לחיות - תמות".

השבוע אני מפרסם רשומות מידי יום מכיוון שהתקיפות הפכו פנאטיות באופן בלתי נסבל. מעשי טרור האלו הם מעשים של ארגון ממשלתי האחראי על ניסויים בלתי חוקיים על בני אדם ותוכנית השמדת האזרחים.

As it was expected, during the entire night I have been deprived from sleep with noise torture. I measured the noise level, their device adds 25 dB of heavy mechanical noise.

They attacked us 3 times with neutron radiation device: two attacks against my parents and one attack against me.

At night when they torture my father, they used voice to skull technology to transmit voices into his head, but this time instead of saying the regular "die" like they same every night, they said: "you don't need to live - die".

This week I publish every day because attacks became insufferable fanatic. These are acts of terrorism committed by government organization which is responsible for illegal experiments on humans and citizens extermination program.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה