נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שני, 26 בפברואר 2018

Over 100 bpm on rest during tortures - מעל 100 פעימות לדקה במנוחה בזמן העינויים

כאשר הלכתי לישון, הייתי עייף מאוד כי שכנים רוצחים לא אפשרו לי לישון במשך כל הלילה הקודם. אבל ישר כאשר נכנסתי למיטה, שמעתי צעדים והזזות של ציוד כבדץ מפעילי ציוד קרינה הביאו ציוד מניעת שינה, הציוד מחזיק אותי בסטרס ולא מאפשר להרדם. זה מאיץ קצב לב במנוחה לערכים גבוהים מאוד, מעל 100 פעימות.

שכנים רוצחים עשו אותו דבר לאבא שלי אצלו במנוחה גם קצב הלב מעל 100 פעימות.

עדכון 1:35: עברו שעות. עינויים בלתי פוסקים ממשיכים. מענים אותנו באכזריות פנאטית. מבשלים לי ראש ורדליים לסירוגון, שורפים אותי בעודי חיים באמצעות מתקן שגורם להזיע בצורה כבדה ללא הפסקה, מחזיקים אותי בסטרס ולא מאפ/רים להרדם.
ניראה שזאת נקמה אכזרית על הפרסומים האחרונים. ארגון ממשלתי שעומד מאחורי הפעילות הזאת פועל בשיטות של ארגון טרור, הקורבנות שלהם הם בני ערובה וכל פעם שהם רוצים לכפות עלינו שתיקה על מנת שנקבל בשקט גזר דין מוות בעינויים שהם גזרו עלינו ללא כתב אישום ומשפט הוגן, הם מכים בנו באכזריות.

הם יודעים שאני מפרסם רשומות רק כתשובה על תקיות, אבל כדי לכפות שתיקה הם כל הזמן מחמירים את התקיפות. כזה דבר יכול להיות רק עם הממשלה למעשה הם טרוריסטים. רק בתנאים כאלה יכול להתקיים ארגון שפועל בשיטות טרור, כאשר המניעים שלו הם פשיסטיים.
זה אומר שהם מענישים אותי על חשיפת הפרצוף האמיתי של הממשלה. אין לי הסבר אחר למעשים בלתי אנושיים שלהם אשר לא פוסקים נגד האזרחים שלהם.

הם משתמשים בעינויים וניסיונות התנקשות בתור כלי לכפייה. זה לא יכול להיות יוזמה פרטית של מפעילי ציוד קרינה המקומיים, כי לצורך הפעילות הזאת הם צריכים גיבוי מלא של הארגון שלהם. לכן הפעילות הזאת היא באחריות המלאה של הממשלה.

עדכון 2:00: הפעילות הזאת מראה את סדרי העדיפויות האמתיים של השלטון. לא אכפת להם מתעשייה ומיסים. הם מקבלים הרבה יותר רווח אישי כאשר משתמשים בבני עמם בתור חומר לניסיים בלתי חוקיים על בני אדם.

הלילה מפעילי ציוד קרינה תקפו אותי פעמיים על ידי מתקן קרינה גמא. בכל תקיפה שבריר שנייה לפני האזעקה אני שומע קליק מכני חזק בדירה שמעלינו. זה סגר מכני של מתקן גרינה חושף את החומר המאוד רדיואקטיבי שנמצא בתוכו.

עדכון 9:00: מפעילי ציוד קרינה ניסו לרצוח את אבא בלילה באמצעות תקיפות על הלב. שיטות וסימפטומים מתוארים כאן. הם ממלאים את האיומיום לרצוח אותם שולחים לאבא באמצעות שיטות של קול לתוך הגולגולת (הם אומרים: "תמות", "אתה חייב למות" וכד'.).

עדכון 22:30: מעלה ראיות לתקיפות על הלב שלי ושל אבא שלי מהלילה. כמו כן תקפו אותי על ידי מתקן קרינה ניטרונים, אם אשרוד אפרסם ראיות בסוף השבוע, אחרת תיראו את הפרצופים של האחראים.

When I went to sleep, I was very sleepy and tired because neighbors murderers did not allow me to sleep the entire previous night. But when I went to my bed, I heard footsteps and movement of heavy equipment. Operators brought sleep deprivation equipment, which holds me in stress and does not allow to sleep. It accelerates pulse rate to very high values on rest, over 100 bpm.

Murderers did the same to my father, in bed on rest his pulse rate is also above 100 bpm.

Update 1:35AM:  Hours have passed. Non stop tortures continuing. We are being violently tortured with fanatic cruelty. They are cooking my head and legs alternately, burning me alive with device which causing heavy sweating, holding me in stress and depriving me from sleep.
Looks like this is the revenge for my latest publications. Government organization with is responsible for this activity works like terrorists, their victims are their hostages. As coercion for silence, so we will accept punishment to death by tortures that they sentenced us without charge and fair trial, they are striking us badly.

They know I'm publishing only as response for attacks, but in order to coerce silence, they attacking us worse and worse every time. This can be only if the government are actually terrorists. Only in such conditions can exist organization which is working in methods of terrorists with fascistic motives.
This means that they are revenging me for revealing the actual face of the government. I do;t have other explanation for these non stopping acts on inhuman cruelty against their own citizens.

They are using tortures and assassination attempts as tools for coercion. It cannot be just an initiative of local operators, because to allow such activity operators must be sure that they will have all the backup from their organization. Hence, this activity is under full responsibility of the government.

Update 2:00AM: This activity shows the real priorities of the government. They don't care about industry and taxes, they get much more personal gain from having their own nation as material for illegal experiments on humans.

This night operators committed two gamma attacks against me. On each gamma attack several fractions of sec before the alarm I clearly heard loud mechanical click of the radiation device which is exposing highly radioactive material via mechanical shutter.

Update 9:00AM: During the entire night neighbors attempted to assassinate my father by attacking his heart. Methods and symptoms are described here. They are fulfilling the life threatening they send to my father with voice to skull technology (they say: "die","you must die" and etc.).

Update 10:30PM: Adding evidence for heart attacks on me and my father. In addition operators violently attacked me at night with neutron radiation device - evidence for this will be published at weekend if I will survive. Otherwise you will see faces of the responsible.

 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה