נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שישי, 19 בינואר 2018

The Proof That Attacks Are Committed By Neighbors - ההוכחה שהתקיפות מבוצעות על ידי השכנים

אתמול היו תנאי מזג אויר מאוד קשים בלילה, זה כלל רוחות חזקות מאוד וגשם כבד. הייתה סופה.

בלילה תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים. ההורים קיבלו מנה של ניטרונים מהירים (הדוזימטרים שלנו מסוגלים להבדיל בין מנות קרינה ניטרונים מהירים לבין ניטרונים שעברו טרמליזצייה - האטה).

תנאי מזג האויר הייחודיים אפשרו לנו לקבל הוכחה בפעם נוספת שהתקיפות מבוצעות מדירה שמעלינו.

1. אם התקיפות היו מבוצעות מדירת שמתחתנו, ההורים היו מקבלים רק ניטרונים שעברו טרמליזצייה (בגלל המיגון עם מיכלי מים - מים המיגון הטוב ביותר נגד ניטרונים).
2. אם התקיפה הייתה מבוצעות מבחוץ,  בגלל הלחות  ההורים שלי תיאורטית יכלו לקבל רק מנה של ניטרונים שעברו טרמליזצייה (למרות שברוב המקרים הניטרונים בכלל לא היו מגעים עד עליהם).

לכן, כיוון היחיד ממנו יכלו לתקוף את ההורים רק הדירה שמעלינו.

להשיג מתקן קרינה ניטרונים בלתי אפשרי. רק לארגונים ממשלתיים או ארגונים בעלי רשיונות מיוחדים יש גישה למתקני קרינה גרעיניים. יש פיקוח קפדני מאוד עבור שימוש במתקני קרינה גרעיניים, תוך כדי נהלים מאוד מוקפדים שלא מאפשרים להפעיל מתקנים מסוג הזה במקומות מיגורים.

כיצד מתקן קרינה ניטרונים הגיע למקום מיגורים? המתקן שייך לארגון ממשלתי בעל יכולת לעקוף את המגבלות של שימוש במתקנים מסוג זה, והגיע בתור נשק קרינה על מנת להרוג אותנו בשיטתיות כדי המוות יראה טבעי.

מדוע הם עושים את זה? ההורים שלי מאמינים:
זה הפתרון הסופי שהממשלה רוצה להוציא לפועל נגד קהילות קטנות של יהודים אותם הנאצים לא הצליחו להשמיד במלחמת העולם השניה. אנחנו שייכים לכזאת קהילה שנאצים השמידו מעל 94% של האוכלוסיה שלנו.

Yesterday we had a very difficult weather condition at night, it included heavy rain, moisture, very strong winds - we had storm.

At night my parents have been attacked with neutron radiation device. Parents received dose of fast neutrons (our dosimeters are able to distinguish between fast neutrons and thermalized - the ones which were slowed down).

Unique weather condition allowed us to get a another proof that attacks are committed from the apartment above.

1. If the attack would be committed from apartment below, my parents could get only thermalized dose because of heavy neutron shielding ( special tanks filled with water - water is the best neutron shielding).
2. If the attack would be committed from outside, due to moisture, and rain my parents could get theoretically only a thermalized dose (however, in most cases due to moisture neutrons would not get to my parents at all).

Therefore, the only possible source from where fast neutrons attack could be committed is the apartment above.

Getting a neutron radiation device is impossible. Only government organizations or organizations with special licenses are allowed to use nuclear radiation devices. There is very strict control for getting a license, and very tight policy for using it, including total prohibition to use it on living places.

How neutron radiation device arrived to a living place?  The device belongs to the government organization which is able to bypass the licensing restriction for using it, the device arrived as radiation weaponry for systematical murdering us with naturally looking death.

Why are they doing it? My parents believe that:
This is the final solution of the government, they want to exterminate small communities of Jews, which Nazis during WWII did not manage to completely exterminate. We belong to such community, when Nazis extermination over 94% of our population.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה