נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שישי, 4 באוגוסט 2017

Will My Father Survive This Night ? האם אבא שלי ישרוד את הלילה הזה

הלילה מפעילי ציוד קרינה המקומיים (שכנים רוצחים - סוחרי סמים ידועים למשטרה לשעבר וכרגע מענים למוות אנשים תמימים עבור הממשלה) מנסים לגמור את חייו של אבא שלי על ידי גרימת דום נשימה סדרתי באופן אכזרי במיוחד. הם לא מאפשרים לאבא שלי לישון בכלל. הוא יותר זמן לא נושם מאשר נושם. במשך 20 דקות נאלצתי להעיר אותו 5 פעמים על מנת שהוא יוכל להתחיל לנשום לאחר פרקי זמן ארוכים מאוד שהוא לא נשם. אחרי שאני מעיר אותו, הוא נושם מספר נשימות ואז מפסיק.
במשך כל הזמן הזה אני שומע צעדים והזזות של ציוד כבד מעל מקום השינה של אבא שלי.

לפי תוכנית של מפעילי ציוד קרינה, ככל הניראה זה אמור להיות עבור אבא שלי. הם פועלים במטרה שהוא יותר לא יתעורר לעולם.

תוכנית רצח הזאת היא חלק מתוכנית ממשלתית כדי להפטר מאזרחים בלתי רצויים, כגון קשישים שמכבידים על התקציב.

כמו כן תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים בלילה. הופיעו רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 38 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת כמא משנית כתוצאה מניטרונים. אפשר לראטות בקליפ המצורף.
אותי גם תקפו באותה שיטה, אצלי הופיעו 40 מיקרו רנטגן.

At this night local radiation equipment operators (neighbors murderers - ex known to police drugs dealers and currently torturing innocent people to death for the government) attempting to finish my father's life by extremely violently evoking serial apnea. They are not allowing him to breath at all. He does not breath longer than he breaths. During 20 minutes I waked him up 5 times so he could start breathing, after he did not breath for very long periods of time. And then he stops breathing again.
During all this time I clearly hear footsteps and movement of heavy equipment above my father's bed.

According to plan of radiation equipment operators, it should be the last night for my father. They are working very hard to make my father never wake up again.

This is part of government's murdering plan for getting rid of unwanted citizens, like elderly who are consuming money from the budget.

In addition, they attacked at night my parents with neutron radiation device. We observed elevated gamma background radiation up to 38 uR/h (normal levels are around 6uR/h). You can see this in the attached clip.
They attacked me with similar method, in my case we observed 40 uR/h.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה