נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שבת, 24 ביוני 2017

Almost Murdered My Father At Night - כמעט רצחו את אבא שלי בלילה

כמו בתחילת שבוע, מפעילי ציוד קרינה שוב ניסו לגמור את חייו של אבא שלי בלילה, הם הכניסו אותו למצב של מוות כמעט ודאי, באותה שיטה כמו שהם רוצחים קשישים בהוסטלים. אפשר לראות זאת בגרף המצורף. הם מנסים למלא את הפקודה של משרד הביטחון - לרצוח את אבא.

בתור נקמה לפרסומים האחרונים שלי על שיטות רצח שלהם ומעורבות של משרד הביטחון ופיקוד העורף, נקמו בי באמצעות 4 תקיפות גמא בזמן השינה.

Like in the beginning of the week, radiation equipment operators again attempted to finish my father's life, they held him in almost certain death, using same method which is used for mass murder of elderly in hostels. They are trying to fulfill the command from the ministry of defense - murder my father.

As revenge for my recent publications about involvement of ministry of defense and home front command, I have been revenged by 4 gamma attacks during my sleep time.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה