נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שלישי, 27 ביוני 2017

Depriving Me from Sleep - מענים אותי על ידי מניעת שינה

שכנים רוצים מחזיקים אותי בסטרס ולא מאפשרין להרדם, דופק גבוה. במשך כל זמן העינויים אני שומע מעל מקום השינה שלי צעדים והזזות של ציוד כבד. מטרת עינוי מניעת שינה להתיש אותי על מנת שאהרג בתאונת דרכים, לא אכפת להם אם על הדרך יהרגו אנשים אקראים. הסוכנות החשאית שלהם עלולים לשום מלכודות בדרכים כדי לגרום לתאונה.

בנוסף תקפו אותי בלילה 3 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא בתור עינוי מניעת שינה (אי אפשר לישון בגלל האזעקות).Neighbors murderers holding me in stress and not allowing me to sleep, my pulse rate is high. During all the tortures time I hear footsteps and movement of heavy objects above my sleeping place. Purpose of sleep deprivation torture to exhaust me so I'll get killed on drive because of fatigue, they don't care if random people will also get killed. Their secret agency also may set traps on the road to cause an accident.

In addition they attacked me 3 times with gamma radiation device as sleep deprivation torture (impossible to sleep because of alarms).

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה