נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שבת, 22 באפריל 2017

The Responsible Government Organizarion - אירגון הממשלתי האחראי

כפי שאפשר לראות בגרף המצורף, שכנים רוצחים עמלו קשה מאוד ובמקצועיות יוצאת דופן על מנת לרצוח את אבא. כמו בכל לילה בשבוע האחרון, גם הפעם הם הביאו אותו למצב של מוות כמעט ודאי.

מכיוון שהתקיפות מחמירות כל הזמן, לא נותרה לנו ברירה אלא לפרסם את שם ארגון הממשלתי האחראי על הפעילות הזאת. כל לילה עלול להיות אחרון עבור בן משפחתי. המעשים שלהם של עינויים בלתי אנושיים ותקיפות כה חמורות הן פשיזים.

מאיפה יש להם את המקצועיות לעשות זאת? כרגע בדירת החשודים עובדות מפעילות ציוד קרינה שהוכשרו על ידי משרד הביטחון ביחידה מיוחדת של הצבא - המשרד האחראי על כל פעילות רצח ועינויים הזאת שנמשכת נגד משפחתנו במשך יותר מ10 שנים האחרונות. זה נעשה במסגרת ניסויים בלתי חוקיים בבני אדם שהפכו לעינויים.
זה האירגון שמבצע את הניסויים בבני אדם בארץ. אירגונים ממשלתיים אחרים מזמינים ומתקצבים ניסויים שונים בהתאם לצרכים (למשל עם מתקני קרינה גרעיניים שאמורים לשמש ללוחמה בטרור). התיקצוב נעשה לפחות משלושה אירגונים ממשלתיים.
זה האירגון בארץ שיש להם את המשאבים לעשות את זה ויש להם את היחידות שעובדות עם הציבור. האירגון הזה באופן מוחלט מתעלם מהוראות שימוש בעבודה עם מתקנים וחומרים מסוכנים. יש להם ועדה אחראית לאישור ניסויים על בני אדם.

כמו כן, הם תקפו בלילה את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים. בקליפ המצורף אפשר לראות רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 38 מיקרו רנטגן לשעה (הנורמה היא 6), זאת גמא משנית כתוצאה מניטרונים.

As you can see in the attached graph, neighbors murderers worked very hard with very high level of professionalism to murder my father. Like every night last week, this time they also brought him to condition of almost certain death. Their attacks are so cruel, this is fascism.

Because the attacks against my family getting worse and worse, we have no other choice than publishing the name of government responsible for this activity organization. Every night can be the last for any member of my family.

From where do they have so high level of professionalism? Now in suspected apartment working two daughters of suspected family who were trained by Ministry of Defense in special army unit - this ministry is responsible for this entire activity of murdering and tortures which lasting against my family more than 10 years. It is done as part of illegal experiments on humans, which became tortures.
This is the organization which is in our country committing the experiments on humans. Other organizations are ordering and sponsoring experiments according to their needs (like with nuclear radiation devices which are to be used for anti terror warfare). The funding is at least from three government organizations.
This organization has the resources for this activity in our country, they have units which are working with the public. This organization foes fully ignore any safety precautions for working with  hazardous materials and devices.  They even have a commission which approves experiments on humans.

In addition, at night they committed neutron attack against my parents, in clip you can see elevated gamma background radiation up to 38uR/h (normal levels are around 6), this is secondary gamma caused by neutrons.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה