נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום חמישי, 27 באפריל 2017

Fanatic Tortures - עינויים פנאטיים

שכנים רוצחים (מפעילי ציוד קרינה המקומיים) עינו את אבא שלי בפנאטיות באכזריות בלתי אנושית. בהפגנתיות הם עינו אותו באמצעות השיטה שמתוארת כאן (שיטה מספר 2), שרפו את השינויים של אבא שלי.

עינויים פשיסטיים האלו באים מתטך שנאה, גזענות וצמאון הדם של הרוצחים.

בנוסף, בלילה הרוצחים ניסו לגמור אתחייו של אבא שלי. אפשר לראות זאת בגרף המצורף.

Neighbors murderers (local radiation equipment operators) fanatically tortured my father with inhuman cruelty. Demonstratively they tortured him with a method which is described here (method number 2), burned my father;s tooth.

These fascistic tortures came from hatred, racism and blood thirst of the murderers.

In addition, murderers attempted to finish my father's life. You can see it in the attached graph.
 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה