נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שבת, 17 בדצמבר 2016

How Do They Murder - כיצד הם רוצחים

בלילה הקודם לפי תוכנית של מפעילי ציוד קרינה אבא שלי לא היה אמור לשרוד. מכיוון שהוא הצליח לשרוד את הלילה האכזרי ההוא, הם שוב חזרו על אותם ניסיונות רצח קיצוניים.
בדירת החשודים יושבים רוצחים מקצועיים בעלי ניסיון ברצח על ידי שילוב של דום נשימה סדרתי עם מכות קרינה עוצמתיות על הלב. מה שהם עושים זה: מתישים את גוך הוקרבן מחמצן, מחזיקים את הקורבן בהיפוקסיה עמוקה ככל הניתן יותר זמן, ואז מכים בעוצמה עם מתקן קרינה על הלב. רק היפוקסיה עצמה מספיקה כדי לרצוח, זה גורם לכל הפחות נזק בלתי הפיך לאיברים הפנימיים כמו הלב, מוח, ראיה וכד' ואמור להביא למוות. כדי להבטיח שמוות יקרה, בנקודה קריטית הם מכים על ידי מתקן קרינה כדי לעצור את הלב. כך הם רוצחים אנשים רבים.

חשוב לציין שהסיבה לכך שמפעילי ציוד קרינה כל כך ממהרים לרצוח את אבא שלי, זה בגלל שהוא פנה לאירגון ממשלתי האחראי על פעילות טרור זו בניסיון לסיים את הפרשה בשלום. לכן האירגון נתן פקודה עם לוח זמנים בו מפעילי ציוד קרינה אמורים לרצוח את אבא וגם שאר בני המשפחה.

On the previous night my father managed to survive most extreme attacks. That night he was not planned to survive. Because he managed to survive these cruel attacks, operators repeated same attack again.
In the suspected apartment sitting now professional murderers who are specializing on murdering using combination of evoking apnea and powerful radiations strikes on the heart. What they do is: exhausting victim's body from oxygen by evoking apnea, holding the victim in deep hypoxia for long time, and they striking with very powerful radiation device on the heart. Only the hypoxia is more than enough to cause at least irreversible damage to internal organs, such as heart, brain, eyes and etc, and also it can kill. To make sure that the victim will die, on the critical point they strike with powerful radiation device to stop the heart. Using these methods they murdered a lot of people.

Important to mention that the reason why radiation equipment operators so much in hurry murder my father, is because my father applied to the responsible for this terror activity organization trying to end this by peace. So the organization ordered murder in short time frame when the radiation equipment operators must murder my father and other members of my family.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה