נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שישי, 25 בנובמבר 2016

Using The Catastrophe To FInish Our Lives - לנצל את האסון כדי לגמור אותנו

במספר ימים האחרונים בערו ערים רבות בארצנו. בחיפה הייתה שריפה הרעה ביותר מזו שידענו בארץ בערים מאז ההקמה. 75,000 תושבים פונו מבתהם.

תקיפות בביתנו ממשיכות כרגיל. תקפו את ההורים שלי פעמים רבות על ידי מתקן קרינה נויטרונים.
בנוסף בוצעו ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא על ידי גרימת דום נשימה סדרתי. לפי חותם עינויים ייחודי, עבדה מפעילת ציוד קרינה המקומית האכזרית ביותר.

זה אומר שאם יהיה אסון בארצנו, מפעילי ציוד קרינה מקומיים ינצלו את ההזדמנות כדי לגמור אותנו. אם תהיה רעידת אדמה או שריפה, הם יגזלו מאיתנו את ההכוחות להתגונן ולהציל את עצמנו בגלל העינויים ופגיעה בבריאות כתוצאה מתקיפות שלהם.


הראיות פורסמו.

Last couple days our country was on fire in many cities. In Haifa there was worst ever fire in any city in our country. 75,000 were evacuated from their homes.

In our home attacks continuing as usual. My parents were been attacked multiple times with neutron radiation device, also operators attacked me with neutron radiation device.
In addition, extreme murder attempts were committed on my father by evoking serial apnea (graph). According to unique torture signature, at night worked most cruel local radiation equipment operator.

This means that in case of any catastrophe in our country, local radiation equipment operators will use the opportunity to finish us. If earthquake or fire will happen, they are taking from us powers to protect and save ourselves (because of tortures and health damage).


Evidence was published here.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה