נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום רביעי, 2 בנובמבר 2016

Repression for disclosing the truth about non conventional warfare - דיכוי בתמורה לחשיפת אמת לגבי שימוש בנשק בלתי קונבנציאונלי

דיכוי נגד בני משפחתי מאוד חזק עכשיו. הסיבה כי חשפנו שסוכנות ממשלתית סודית מושחטת משתמשת נגד האזרחים בחומרי לחימה כימיים (חל"כ). למעשה הם משתמשים בכל סוגי נשק לא קונבנציונלי: כימי, ביאולוגי, אלקטרוני וגרעיני.

בלילה הקודם מפעילי ציוד קרינה תקפו אותנו 6 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא (בתור עינוי מניעת שינה בגלל אזעקות) ובנוסף תקפו את ההורים על ידי מתקן קרינה נויטרונים.

בלילה האחרון תקפו את ההורים שוב על ידי מתקן קרינה נויטרונים ו3 פעמים על ידי גמא וניסו לרצוח את אבא.

למעשה מידי לילה תוקפים אותנו  על ידי נויטרונים (סוג קרינה המסוכן ביותר).

ראיות פורסמו.

 Repressions are very strong now  against members of my family. The reason is because we disclosed that corrupted government agency using chemical warfare against their own citizens. Actually they are using all types of non conventional weapons: chemical, biological, electronic and nuclear.

On the previous night operators attacked us 6 times with gamma radiation device (as sleep deprivation tortures because of alarm). It was in addition to neutron attack against my parents.

Last night operators again attacked my parents with neutron radiation device. And in addition attacked them 3 times with gamma, and attempted murder my father.

Actually they attacking us every night with neutron radiation device.

Evidence has been published.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה