נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום ראשון, 2 באוקטובר 2016

Week Summary - סיכום שבועי

במהלך כל השבוע שכנים רוצחים תקפו את ההורים שלי בקיצוניות על ידי מתקן קרינה נויטרונים, תיעדנו לפחות תקיפה אחת כל יום. זה בנוסף לעינויים בלתי אנושיים מידי לילה ובמשך כל הלילה שהם באכזריות בלתי אנושית גרמו להורים שלי להתפתל מכאבים.

באמצע שבוע הקודם (27 ספטמבר) הגיעה לדירת החשודים בחור, במשך שעות ארוכות הוא ביצעה כיול למכשירי קרינה, במהלך שהותו בדירת החשודים תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה נויטרונים. כמו כן הגיע ציוד חדש לדירת החשודים.

מידי לילה באכזריות קיצונית שכנים רוצחים מנסים לגמור את חיו של אבא שלי על ידי גרימת דום נשימה סדרתי בשילוב עם מכות קרינה עוצמתיות על הלב.

בבית לידנו בונים קומה שניה, בכל פעם שהפועלים לא עובדים שם, מאותו מקום מקרינים עלינו. הבית שייך למשפחה נוספת החשודים כמשתתפים בפעילות הקרנה על התושבים במשך שנים רבות. עכשיו השלטון מתקצב להם קומה שניה כדי שהם יוכלו ביעילות רבה יותר להקרין על בתים קרובים. אבא שלי כבר הרגיש את התקיפות האלו שבאות לא רק מלמעלה, אלא מהצד. למעשה הם פתחו עוד חזית לתקיפות.

2 אוקט'

ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא, תקיפת נויטרונים בלילה נגד ההורים שלי (בקליפ רמות קרינה גמא רקע גבוהות, זאת גמא משנית כתוצאה מנויטרונים)

During the entire week neighbors murderers committed extreme neutron attacks against my parents, we recorded daily at least one neutron attack. it was in addition to inhuman tortures when every night for an entire night they made my parents twisting in pain.

At middle of the previous week (27 Sep) arrived guy to suspected apartment, he worked many hours to adjust radiation equipment, During his presence they committed neutron attack against my parents, As well, new equipment arrived to suspected apartment.

On each night neighbors murderers committing extreme murder attempts on my father to finish his life, they are doing so by evoking serial apnea and combining it with powerful radiation strikes on the heart.

In a house nearby they are building a second floor. The house belongs to another family which is suspected to be participant for many years in radiation attacks. Now the government sponsoring them building a second floor so they could efficiently irradiate people in nearby houses. Even now during the building, when workers are not building, the place already used for irradiation. My father got a feeling that operators irradiate him not only from above, but also from that side. They actually opened another front of attacks.

2 Oct

Extreme murder attempt on my father, neutron attack against my parents at night (in clip elevated gamma background radiation, it is secondary gamma caused by neutrons)


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה