נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שבת, 8 באוקטובר 2016

The Night That My Father Supposed To Die - הלילה שאבא שלי היה אמור למות

6 אוקטובר

שכנים רוצחים (סוחרי סמים ידועים לשמטרה לשעבר וכרגע מפעילי ציוד קרינה עבור השלטון) ביצעו ניסיונות קיצוניים ביותר על מנת לרצוח את אבא. הם עשו זאת על ידי גרימת דום נשימה עמוק במיוחד (הם מקרינים על הראש ומשתקים מרכז הנשימה של המוח). להלן הסבר. אחוז הסטורציה הגיע ל41% (למעשה זה 40% אמיתיים), זאת היפוקסיה קיצונית - מוות כמעט ודאי, במיוחד לזמן ממשוך שהם גרמו לזה. בהתאם לזה, אבא שלי לא היה אמור לשרוד את הלילה הזה. זה בדיוק תואם את תוכנית של השלטון, זאת הפקודה שניתנה על ידם למפעילי ציוד קרינה מקומיים.
השלטון רוצים לרצוח את אבא שלי ואת כל בני משפחתי - אחד אחרי השני.

6 Oct

Neighbors murderers (ex drugs dealers known to the police and currently radiation equipment operators for the government) committed extreme assassination attempts on my father at night with a single purpose: murder. They did it by evoking very deep apnea (irradiating head to disable brain's breathing center). Here is explanation. SpO2 was 41% (it is actal 40%), which is extreme hypoxia - almost certain death, especially for the period of time the evoked it. Accordingly, my father was nit expected to survive this night. Which is exactly matching the government plan, and orders which were given by them to local radiation equipment operators.
The government wants murder my father and all members of my family - one by one.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה