נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שלישי, 25 באוקטובר 2016

Deprived Me From Sleep So I'll Get Killed On Drive - מנעו ממני שינה כדי שאהרג בזמן הנהיגה

שכנים רוצחים חשבו שהיום אני הולך לעבודה, לכן בזמן השינה תקפו אותי 5 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא. המטרה שלהם לענות אותי על ידי מניעת שינה כדי שאהרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות (אזעקות של מד קרינה גמא לא מאפשרות לישון, אני לא יכול לכבות את המכשיר כי אז הם עלולים לרצוח אותי עם מנת קרינה קטלנית). בכל תקיפה שמעתי צעדים והזזות של ציוד כבד מעל מקום השינה שלי.

ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא על ידי דום נשימה סדרתי ומכות קרינה עוצמתיות על הלב. הסבר על דום נשימה, היפוקסיה, הנזק שזה גורם והסיכונים.

תקיפת נויטרונים נגד ההורים שלי בלילה (רמות קרינה גמא רקע גבוהות - גמא משנית כתוצאה מנויטרונים).

ראיות פורסמו כאן.

Neighbors murderers thought that I'm going to work today, so they attacked me during my sleep time 5 times with gamma radiation device (gamma alarms not allowing to sleep and cannot turn off dosimeter because then they will kill me with lethal radiation dose). They did it as sleep deprivation torture. The purpose of the attacks was make me get killed on drive because of fatigue. On each attack I clearly heard movements of heavy equipment and footsteps above my sleeping place.

Extreme murder attempts on my father by evoking serial apnea and combining it with powerful radiation blows on the heart. explanation about apnea, hypoxia, the damage it can cause and the threat caused 
Neutron attack against my parents at night (elevated gamma background - secondary gamma caused by neutrons).

Evidence is published here.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה