נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום ראשון, 25 בספטמבר 2016

מדוע הממשלה רוצים לרצוח אותנו כמה שיותר מהר - Why The Government Wants Murder Us ASAP

בת משפחת החשודים האכזרית ביותר מנסה להספיק במשמרת שלה ליגרום כמה שיותר נזק. בלילה היא עינתה באכזריות בלתי אנושית את שני ההורים שלי: הורים שלי התפתלו מכאבים בלילה ובבוקר קמו כאילו הכו אותם במשק כל הלילה.

הם ביצעו ניסיונות קיצונייםן לרצוח את אבא בלילה על ידי גרימת דום נשימה סדרתי ומכות קרינה עוצמתיות על הלב. הם ניסו לגמור אותו, הוא לא היה אמור להתעורר בבוקר. זה נעשה לפי פקודות של הממשלה שהזמינו לרצוח את אבא שלי בהקדם האפשרי. הכל בגלל שהוא רוצה לסיים את הפרשה הזאת בדרך שלום והשלטון לא מעונין בכך. הם רוצים לרצוח אותנו כי רוצים להמשיך תוכנית השמדת אזרחים שבמסגרתה הם מקרינים למוות על אנשים תמימים באמצעות מתקנים גרעיניים ומתקני קרינה נוספים סופר משוכללים.

בלילה תקפו אותנו 6 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא - 3 תקיפות נגד ההורים שלי ו3 תקיפות נגדי. כמו כן תקפו את ההורים שלי ואותי על ידי מתקן קרינה נויטרונים.

ההוראה להחמיר את התקיפות נגדנו באה מסוכנות ממשלתית סודית שאחראית על תוכנית השמדת האזרחים.

ראיות יפורסמו בסוף השבוע אם אשרוד עד אז.

Most cruel member of suspected family tries to do as much as possible damage during her shift. At night she violently torture my parents: my parents twisted in pain, at morning my parents waked up like they were beaten for the entire night.

They committed extreme murder attempts on my father by evoking serial apnea and powerful radiation strikes on heart.They actually attempted to finish my father at night, he was not expected to wake up a live. This is done according to commands from the government who ordered murder my father ASAP. It happens because my father wants to finish what is happening with us in a peaceful way, but the government are not interested in that. They want murder us and continue citizens extermination program where they mass murdering innocent people by irradiation with nuclear devices and other super advanced radiation weaponry.

At night we were been attacked 6 times with gamma radiation device - 3 attacks against me and 3 against my parents. In addition operators attacked me and my parents with neutron radiation device.

The command to worsen the attacks comes from government agency which is responsible for citizens extermination program.

Evidence will be published on weekend if I'll survive till then.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה