נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום רביעי, 6 ביולי 2016

Extreme Attacks To Make Me Get Killed On Drive - תקיפות קיצוניות כדי שאהרג בתאונד דרכים

שכנים רוצחים (מפעילי ציוד קרינה מקומיים - סוחרי סמים ידועים למשטרה לשעבר וכרגע מענים למוות עבור השלטון אזרחים תמימים בעזרת מתקני קרינה) עינו ותקפו אותי בלילה באכזריות בלתי אנושית: הם תקפו אותי 4 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא (הסבר), תקפו אותי על ידי מתקן קרינה נויטרונים ועינו במשך כל הילה על ידי מניעת שינה.
המטרה להתיש אותי כדי שאהרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות. זה בנוסף לניסיונות אכזריים במיוחד לרצוח את אבא בלילה.

ראיות יפורסמו בקרוב.

Neighbors murderers (local radiation equipment operators - ex well known to police drug dealers and currently torturing innocent people to death for the government with radiation devices) violently tortured and attacked me at night: they attacked me 4 times with gamma radiation device (explanation), attacked me with neutron radiation device and deprived me from sleep for the entire night.
The purpose of these attacks exhaust me so I'll get killed on drive because of fatigue.

Evidence will be published soon.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה