נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שבת, 30 ביולי 2016

Another Planned Murder - עוד רצח מתוכנן

28 יולי
ניסיונות קיצוניים לרצוח את אבא - להלן הסבר.
כמו כן מפעילי ציוד קרינה עינו ותקפו את כל בני משפחתי בקיצוניות במטרה שנהרג. זה היה ניסיון רצח מתוכנן. להלן תיאור מפורט. כאן תיארתי בזמנו באופן מאוד מדוייק מה הרגשתי בתקיפה מסוג הזה.

28 Jul
Extreme murder attempts on my father - here is explanation.
In addition radiation equipment operators violently attacked and tortured all members of my family, they did it so we will get killed. Here is our testimony for what happened then. Here, some time ago I described precisely what sensations I had during this sort of attacks.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה