נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שני, 27 ביוני 2016

Wounds Which Never Heal [picture] - הפצעים שלא מחלימים לעולם [תמונה]

תקיפות קרינה גרעיניות גורמות נזק אדיר, במקומות איפה פגעה הקרינה במלוא עוצמתה נשארות כוויות קרינה שלא מחלימות לעולם. לכל אחד מאיתנו יש כוויות כאלה במקומות שונים בגוף (למשל כוייה שלי שלא מחלימה עד היום מ2013).
בתמונה המצורפת אפשר לראות כוייה כזאת של כווית קרינה גרעינית על רגל של אבא שלי שלא מחלימה  מ2011 (כפי שכוויות רבות נוספות).

Nuclear attacks causing tremendous damage, in places where it hit with full power it leaves radiation burns which never heal. Everyone from my family has such burns in various places on our bodies (for example my burn which does not heal from 2013).
In the attached picture you can see radiation burn on my father's keg, this nuclear radiation burn never heals since 2011 (as many other burns).

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה