נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום רביעי, 22 ביוני 2016

עינויים: מהגדרות למציאות שבה אנו חיים -Tortures: From Definitions To Our Reality

לפני זמן קצר פרסמי מאמר שכולל הגדרות הקשורות לעינויים.

כאן אסביר על הקשר בין ההגדרות לבין המצב בו נמצאת משפחתי.

עינויים:
אני מפרסם ראיות יומיות בהן אני מתאר את העינויים שבני משפחתי עוברים מידי יום על ידי מפעילי ציוד קרינה (מענים). באכזריות מענים את בני משפחתי על בסיס יומי, זה כולל: עינוי מניעת שינה סיסטמטי (על ידי גרימת כאב וגם בשיטה ייחודית שמתוארת כאן), גרימת כאב בלתי נסבל על ידי מגוון מכשירי קרינה (למשל מתקן מיקרוגל רב עוצמה המשמש בתור כלי עינוי ורצח - למעשה מבשלים את הקורבן בעודו חיי) וכד'.

מתקני עינויים:
כפי שמתואר מעלה, מתקנים טכנולוגיית משוכללים מסוגים שונים המשמשים כדי לענות אותנו.

מי יכול להיות מענה?
במקרה שלנו, המענים המקומיים הם משפחה של מפעילי ציוד קרינה סוחרי סמים יודעים למשטרה לשעבר, וכרגע רוצחים באמצעות עינויים אזרחים תמימים עבור השלטון באמצעים שכמעט ולא משאירים עקבות.

עינויים וטרור:
הם לא רק מענים אותנו. ניסינו פעמים רבות לפנות למוסדות המדינה כדי שיפסיקו את הפעילות נגד בני משפחתי. אך במקום להפסיק את הפעילות, הפעילות נעשית כל הזמן יותר גרועה. יותר מזה, בעקבות הניסיונות שלנו שיפסיקו את הפעילות, ניסניונות שלנו לפרסם עדות וראיות של מה שקורה איתנו, אנחנו זוכים לפעילות ענישה אכזרית.
הם מענים אותנו באכזריות קיצונית, תוך כדי שאנחנו מתפתלים מכאבים ללא סיכוי לברוח, רואים את יקירינו סובלים. הם מחזיקים במשפחתינו כבני ערובה, הם מענים מישהו ממשפחתינו באכזריות קיצונית כדי שנוכל לראות את התוצאות של הענישה. זה עינויים וטרור.

I have just published a post which contains the definitions related to tortures. 

Here I'll explain the connection between the definitions and the situation which is happening with me and my family.

Tortures:
I publish daily evidence which describe the daily tortures which are inflicted to members of my family by radiation equipment operators (torturers). The tortures are violently inflicted to members of my family on daily basis, including: systematic sleep deprivation torture (by inflicting pain and unique method described here), inflicting insufferable pain by various radiation devices (like high power microwave based torture and murder device - actually cooking alive) and etc.

Torture Instruments:
As described above, various highly technological torture and murder instruments are used.

Who can be a torturer?
In our case, local torturers and radiation equipment operators are family of ex well known to the police drug dealers, some of them were in prisons until they started to work for the government operating radiation devices, and murdering innocent people by tortures with means which leave almost no traces.

Torture And Terrorism:
They are not just torturing us. We tried apply many times to government organizations for stopping the activity against our family, however instead of stopping the activity, the activity gets much worse all the time. Moreover, for our attempts to stop the activity, or when we publish evidence or testimony about what is happening with us, in return we receive a cruel punishment activity. They torture us with extreme tortures so we could see each other twisting in pain, suffering without any chance to escape. They are holding us like a hostages, and chose somebody from our family for extreme punishment so we could see the result. This is torture and terrorism.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה