נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שלישי, 7 ביוני 2016

Illegal Silent Medical Experiment Became Overt Death By Tortures - ניסוי רפואי בלתי חוקי הפך לרצח גלוי באמצעות עינויים

זה התחיל כמו ניסוי רפואי לא חוקי אותו השלטון ביצעה בנו בתמורה לכסף שהם קיבצו ממזמין הניסיוי.

לצורך הניסוי הם היו צריכים להשתמש במתקני קרינה מסוגים שונים. הם היו זקוקים למפעילי ציוד קרינה.

מי יסכים לענות באכזריות בלתי אנושית אנשים תמימים? מפעילי ציוד קרינה נבחרו בקפידה מתוך פושעים אכזריים במיוחד, בעדיפות לכאלה שהאכזריות היא בגנטיקה שלהם, גזענות ושנאה זו דרך חייהם. לכן נבחרו מפעילי ציוד קרינה מקומיים שעמדו באופן מושלם בכל הקריטריונים האלו.

מה שאנשי השלטון לט חשבו אז, זה שאנשים אותם הם ברחו להיות מפעילי ציוד קרינה יהפכו לסדיסטים מניאקליים בהם לא ניתן יהיה לשלטות. הם יקצינו כל אמצעי לשימוש כזה כדי רצוח את היצר הרע שלהם.

מדוע השלטון לא מפסיק את הפעילות שלהם? מפעילי ציוד קרינה הם לא רק רוצחים, הם גם עדים לפשעים נגד האנושות שמבצע בידיהם השלטון. בשלטון לא מעונינים שזה יחשף, לכן הם מאפשרים למפעילי ציוד קרינה שאיבדו עליהם שליטה לעשות כרצונם. הם מאפשרים למפעילים לענות למוות אנשים תמימים כמה שרק מפעילי ציוד קרינה ירצו, כל עוד המעורבות של השלטון בזה לא תחשף.

It started as illegal medical experiment which was done by the government for money payed by the customer.

For the experiment they needed to use different types of radiation devices, therefore they needed operators.

Who will agree to torture innocent people with inhuman cruelty? Radiation equipment operators were carefully picked from extremely cruel criminals, priority was set for people having cruelty in their genetics, people who base their lives on hatred and racism. This is how local radiation equipment operators were chosen - they perfectly matched all the criteria.

However, government people did not think then that the chosen people to be operators will become totally uncontrolled maniacal sadists. These sadists will take every mean to extreme to satisfy their evil inclination.

Why the government does not stop their activity? Radiation equipment operators are not only murderers, they are also witness for crimes against humanity which are committed by the government using their hands. The government does not want to reveal this, so they allow operators that they lost control on them do whatever they want. They allow the operators torture to death innocent people as much as operators want, as far as the government involvement will to be revealed.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה