נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום רביעי, 22 ביוני 2016

הגדרות של עינויים - The Definition Of Torture


לפני כשנה פרסמתי מאמר לגבי העינויים.

אני רוצה להזכיר את ההגדרה של עינוי מהמאמר:
עינוי:
לפי אמנה נגד העינויים של האומות המאוחדות שעברה באסיפה כללית ב1984, עינוי מוגדר כמעשה אכזרי בלתי אנושי או משפיל נגד יחיד במטרה להוציא מידע, או להעניש, או לנקום, או להפחיד.
מיכאל נוטקויץ', דוקטור, מנהל תפעולי של תוכנית לקורבנות שעברו עינויים. אפשר לראות בסרט תעודה מכשירי העינויים ב1:16 כאן (באנגלית) : https://www.youtube.com/watch?v=J5RxPTF48KQ


כמו כן אני רוצה להוסיף הגדרה לכלי עינוי כפי שהגדיר אותו בסרט מיכאל נוטקויץ', דוקטור, מנהל תפעולי של תוכנית לקורבנות שעברו עינויים.
כלי עינוי:
כלי עינוי, הוא כל כלי המשמש כדי לגרום כאב לאדם.

 מי יכול להניות המְעָנֶה?
אנשים מדמיינים פסיכופטים. אך למעשה אלה יכולים להיות אנשים משכילים שלמדו באוניברסיטאות, וגם אנשים אכזריים שיצאו מבית כלא ומשמשים שך המדינה בתור מענים.

 הקריין של הסרט אומר (2:10): 
בעשור האחרון האומות המאוחדות גינו באופן פומבי כל סוג עינוי מכל שיבה שהיא, על ידי מדינה של כל עם.
עינויים וטרור:
האשורים הקדומים גם ביצעו מעשי אכזריות איומה לא רק במלחמה, אלא גם נגד אזרחיהם המתנגדים, כפי שאומר פרופסור, ד"ר דניאל סמיט קריסטופר (11:59):
יש לנו בתור דוגמא סיפור קדום של כפר שניסו למרוד נגד האימפריה האשורית. האשורים הקיפו את המנהיגים של המרד ושרפו אותם בעודם חיים, פיזרו את חתיכות העור שלהם על חומות העיר... הם רצו שהאנשים יכירו את התוצאות הנוראיות של אנשים שהולכים נגדם. זה עינוי וטרור.

About an year ago I published a post about tortures.

I would like to remind a definition for torture from my previous post:
Torture:
Under UN convention against tortures which was passed by the general assembly in 1984, torture is defined as cruel inhuman or degrading activities against an individual for the purpose of extracting information, or punishment, or revenge, or intimidation.
Michael Nutkiewicz, Ph.D. Executive Director, Program for Torture Victims
in Torture Devices documentary movie available here 1:16: https://www.youtube.com/watch?v=J5RxPTF48KQ  
 
Also, I would like to add a definition for torture instrument as described in the movie by Michael Nutkiewicz, Ph.D. Executive Director, Program for Torture Victims:
Torture Instrument:
A torture instrument is essentially any instrument that used to inflict forceful pain on human being.
Who can be a torturer?
 
People imagine psychopaths, but in fact torturer can be highly educated people came out from universities... And they also can be brutal people came out of prisons and used by the state to act as torturers.
The narrator of the movie says (2:10):
Over the past decade the United Nations has openly denounced the use of any torture for any reason by any nation state.

Torture And Terrorism
The ancient Assyrian also practiced horrifying brutality not just in warfare, but against their own dissident citizens. Prof. Daniel Smith Christopher, Phd says (11:59):
We have for example an ancient story of a village tries to revolt against the Assyrian empire. The Assyrian rounded up the leaders of the revolt, flamed them alive, spread their skins on the city walls... They wanted the people to know the horrific results of people going oppose them. That is torture and terrorism.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה