נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום חמישי, 28 באפריל 2016

Fanatic Attacks - תקיפות פנאטיות

27 אפריל
זה היה לילה של תקיפות פנאטיות. זה כלל ניסיונות לרצוח את אבא שלי באמצעות שילוב של אותם שיטות לעצור את הלב באופן מידי כמו ב23 לאפריל, וניסיונות רצח באמצעות גרימת דום נשימה סדרתי בשילוב מכות קרינה עוצמתיות כדי לעצור את הלב. כאן תוכלו לקרוא הסבר שיקל עליכם לקרוא את הגראפים.

זה כמובן לא הספיק כדי לרצות את צמאון הדם של הרוצחים שלנו. הם תקפו אותנו 8 פעמים באמצעות מתקן קרינה גמא בזמן שישנו (הסבר על תקיפות גמא).

כאשר אבא שלי עיבד את הנתונים, מפעילי ציוד קרינה בישלו אותו באמצעות מתקן קרינה אלקטרומגנטי. וגם הם תקפו את אבא שלי באמתעות מתקן קרינה גמא, אך בגלל מתקן אלקטרו מגנטי היו גם הפרעות שהקליטה המצלמה - אתם יכולים לראות זאת בקליפ המצורף.

מפעילי ציוד קרינה עמלו קשות בלילה על מנת לרצוח אותנו, מרבים היום והערב הם ישנו. הם התעוררו רק לפני זמן קצר ומתכוננים להמשיך לנסות לרצוח אותנו גם בלילה הזה (28 אפריל).

קוראים רבים של הבלוג עלולים לתהות מדוע אנחנו לא פונים לרשויות, למשטרה, לעיתונות, משרדים ממשלתיים, מדוע אנחנו לא בורחים למקום אחר.
ניסינו לפנות למשטרה ומשרדי הממשלה פעמים רבות, אבל תוכנית השמדה האזרחים שאנחנו בין הקורבנות שלה היא תוכנית ממשלתית של ניסויים בלתי חוקיים בבני אדם (הם מקבלים על כך כסף מחו"ל), של השמדת אזרחים בלתי רצויים פוליטית או כל סיבה אחרת. פניות לכל המקומות לא הועילו. בעיתונות וכלי התקשורת לא מוכנים בשלב הזה לפרסם את התמונה המלאה של מה שקורה איתנו (אני מבין אותם, למשל עיתונאים מפורסמים שניסו לחחשוף את המצב הקשה של ניצולי השואה בארץ - "התחילו" אצלם בעיות לב קשות, בעיות בריאותיות וכד' עד שהם לא הרפו מהנושא).
לברוח? לאן? לעיר אחרת? ניסינו לעיר אחרת, כולל ישובים עם שמירה. לא עברו שבועיים עד שמפעילי ציוד קרינה איתרו אותנו ותקיפות אכזריות במיוחד התחילו. למדינה אחרת? הדוד שלי ניסה ורצחו אותו.

27 April
It was a night of fanatic attacks. It included murder attempts on my father by same methods of attempting to stop the heart instantly like 23 April, and murder attempts by combining evoking serial apnea with powerful radiation blows on the heart. Here you can see an explanation for reading the graphs easier.

It did not satisfy blood thirst of our murderers . They attacked us 8 times with gamma radiation device (explanation about gamma attacks).

When my father worked on an evidence, radiation equipment operators cooked him with electromagnetic device. At this time they also attacked my father with gamma radiation device, however electromagnetic attack caused disruptions also in our camera - you can see the result in the attached clip.
Radiation equipment operators worked very hard at night attempting to murder us, so most of daytime and the evening they have slept. They waked up short time ago for attacking us and continue murder attempts on us also at the upcoming night (28 April).

Many readers of my blog may wonder why we don't apply to police, government authorities and news? Why we don't try to escape?
We applied to the police and other government authorities many times, with no success. Citizens extermination program belongs to the government, it is government's program for illegal experiments on humans (they get funding from abroad for this), extermination of politically unwanted citizens and etc. News also could not reveal a full picture of what is really happening (I understand why, for example when some famous journalists attempted to publish the bad living conditions of holocaust survivors, they started experiencing severe health and heart problems immediately - until they retreated).
Escape? Where? To other city? We tried, we also tried a well guarded one, but after couple weeks operators found us and all of the attacks have returned. Other country? My uncle tried and was murdered.
 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה