נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שלישי, 8 במרץ 2016

הזכות לנשום - The Right To Breath

 6 מרץ

ניסיונות לרצוח באכזריות את אבא ממשיכים. מפעילי ציוד קרינה ניסו לגמור את אבא שלי על ידי גרימת דום נשימה סדרתי עם מניעת נשימה של אבא שלי למשך זמנים ארוכים במיוחד, עד 5 דקות.

בארצינו לא מובטחת אפילו הזכות לנשום אם אתה אדם שסומן כמטרה להשמדה.

6 March

Extremely cruel murder attempts are continuing on my father. Radiation equipment operators attempted to finish my father's life by evoking serial apnea, including depriving my father for breathing for as long as 5 minutes.

In our country even the right to breath is not ensured if you are a targeted individual.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה