נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שלישי, 1 במרץ 2016

Multi Step Murdering Plan Is Now Ongoing - תוכנית רצח רב שלבית בביצוע

28 פברואר

בזמן שאבא שלי ישן מפעילי ציוד קרינה מנסים לגמור את חייו, הדופק מגיע ל237 פעימות לדקה כתוצאה ממכת קרינה אלקטרומגנטית עוצמתית. אחרי מכה כזאת אבא שלי עלול היה כבר לא להתעורר. במהלך הלילה תקפו את אבא שלי בצורה כזאת פעמים מרובות, שילבו את התקיפות מסוג הזה עם גרימת דום נשימה סדרתי. בגרף המצורך אתם יכולים לראות רגעים שהיו עלולים להיות אחרונים בחייו של אבא שלי. כך לפחות כיוונו לעשות מפעילי ציוד קרינה.
כדי לראות את הגרף בגודל מלא, קליק ימני על הגרף ולפתוח בטאב חדש.

מדובר על תוכנית רב שלבית לרצוח את אבא שלי: זה כולל הדבקות של בני המשפחה במחלה הדומה לשפעת, אבל עם מהלך לא אופיני למחלה שמקורה טבעי (הוירוס מחפש מקומות חלשים בגוף הקורבן, מתרבה וכאשר צובר כוח תוקף, גלי תקיפה שונים לחלוטים מכל מחלה מוכרת אחרת, זה דומה למחלה שפותחה במעבדה, כלומר נשק ביולוגי). תוך כדי המחלה של בני המשפחה, השביתו את רכבו של אבא שלי בתאונה, כלומר למעשה סגרו את אבא שלי בבית. ובמהלך זמן הזה תקיפות נעשו אלימות במיוחד. בכל לילה מפעילי ציוד קרינה מנסים לרצוח את אבא שלי, הם עובדים מאוד קשה כדי להשיג את התוצאה הזאת.

מפעילי ציוד קרינה מנצלים את הזמן שאבא שלי למעשה נמצא במאסר בית כדי לתקוף באכזריות את סבתא הקשישה. במקרה הרגיל אבא שלי היה נוסע מיד עליה, אבל הוא חולה והרכב שלו מושבת.

28 Feb

During my father's sleep time at night radiation equipment operators are trying to finish him. The pulse risen to 237 bpm during powerful electromagnetic radiation strike. After this strike there was chance that my father could not survive it. During the night operators attacked my father multiple times, they combined radiation strikes on heart with evoking serial apnea. In the attached graph you can see moments which could be fatal for my father. At least that was the plan of radiation equipment operators.
To see the graph in full size, right click on the graph and open in a new tab.

It is multi step plan for murdering my father: it includes infecting the family with disease which looks like flu, but the way it goes is not typical for a disease of a natural type (the virus looks for weak spots in the victim body, it reproduces itself and when it gains power it attacks, waves of attacks look completely different than any known disease, it looks like a disease which was developed in a laboratory, it is actually a biological weapon). During the time when we were ill, my father's vehicle was destroyed in the accident, it actually arrested my father at home, during this time attacks became extremely cruel. On every night radiation equipment operators are attempting to murder my father, they are working very hard to reach this result.

Radiation equipment operators are using this time to attack violently my grandmother, they are also using the fact that my father is ill and his car is destroyed, in normal situation he would drive immediately to her.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה