נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום חמישי, 31 במרץ 2016

29 March

מפעילי ציוד קרינה משקעים מידי לילה מאמצים רבים כדי לגמור את חייו של אבא שלי. הם עברו לטקטיקה מאוד אינטנסיבית של ניסיונות רצח על ידי כמות גדולה מאוד של מכות קרינה עוצמתיות על הלב. הם משלבים את זה עם גרימת דום נשימה סדרתי ושיבוש קצב הלב (קצב הלב של אבא שלי הגיע ל224 פעימות לדקה ! זה המון.). כפי שאפשר לראות בגרף. כל מכת קרינה כזאת עלולה להיות אחרונה.
Radiation equipment operators making a lot of efforts for finishing my father's life. They switched to very intense tactics of committing very large amount of powerful radiation strikes on heart. Operators combining it with evoking serial apnea and disruption of heart rate (my father had pulse rate of 224 bpm ! That's a lot). As you can see in the graph. Each radiation strike like that can be final.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה