נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שבת, 2 בינואר 2016

Why - מדוע

מדוע משמידים את האזרחים בחשאיות בצורה כל כך אכזרית? מי עושה את זה?

תוכנית השמדת האזרחים מנוהלת על ידי השלטון. השלטון עושה את זה בחלק מתוכנית שיתוף פעולה עם גלובליסטים שהחליטו שעל כדור הארץ צריכים לחיות 2 מיליארד אנשים ותרבות צרכנים צריכה להפסק.
גלובליסטים האלו הם אנשים העשירים ביותר בעולם שהתעשרו על חשבון תרבות צרכנית, מכירת נפט וכד'. עכשיו אחרי שהם התעשרו מספיק, הם החליטו לשחק תפקיד של אלוהים ולעצב מחדש את האוכלוסיה על כדור הארץ. הם רוצים לשמור על קבוצה קטנה של אנשים עם גנטיקה נקיה שישלטו בכל שאר האכלוסיה שישרתו את הקבוצה הקטנה הזאת. לכן הם משמידים את האנשים ומשתמשים במתקני קרינה גרעיניים שמשמידים את הגנטיקה.
יותר מזה, הגלובליסטים רוצים לבטל את המפה הפוליטים הנוכחית ורוצים לבטל מדינות. הם רוצים לאחד את העולם במטרה שיהיה להם עדר ענקי של עבדים.

בעיית גידול האוכלוסיה על כדור הארץ מעבר למה שכדור הארץ יכול להחזיק יכולים לפתור באמצעים אחרים והומניים, כמו בקרה על קצב הילודה. בצורה כזאת ישקיעו יותר בדור העתיד, ולא יהיה צורך לחסל באופן המוני אזרחים תמימים. אבל הבעיה עבור הגלובליסטים בשיטה הזאת, היא שזה שיטה לא פופוליסטית, פתוחה וזה לא יתן יתרון גנטי לקבוצת השליטה של גלובליסטים על שאר האוכלוסיה.

ייתכן שהגלובליסטים יתחילו מלחמות כדי להקטין אוכלוסיות שונות (למשל בארצות שלא רוצים בהן להשמיד את האזרחים).

Why citizens are silently and violently exterminated? Who is doing it?

Citizens extermination program is managed by the government. Government exterminating its own citizens as part of global collaboration program with globalists who decided that on earth shall like population of 2 billion of humankind and consumer culture shall cease. These globalists are most rich people in the world who made their money on consumer culture, selling oil and etc. Now after they made enough money, they decided to play themselves a role of God and redesign the population of humankind on the earth. They want to keep small group of people genetically clean, these people according to their idea will dominate over the other population who will serve this small group.This is why they are exterminating people and using nuclear radiation devices which have devastating effect on the genetics.
Moreover, the globalists want to delete the existing political map and they want cancel states. They want to unify the world, to have large herd of slaves.

The problem of over population on our planet can be solved in a humanistic way, like birth control. Using this method more will be put in the children who will be the next generation, and there will be no need to mass exterminate innocent citizens. But for the globalists the problem is that the method is not populist, overt and does not provide genetic advantage to globalists over the general population.

So it is possible that globalists will initiate wars to reduce various populations (for example in countries that do not want to exterminate their own citizens).

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה