נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום ראשון, 13 בדצמבר 2015

התאמת שיטת רצח ליעילות מירבית - Adjustment Of Murdering Technique For Maximal Efficiency

12 דצמבר

מפעילי ציוד קרינה חזרו על הטקטיקה של רצח אבא שלי באמצעות גרימת דום נשימה סדרתי עמוק ובשיא להכות את הלב באמצעות מכות קרינה עוצמתיות. הם מנסים להתאים את שיטת הרצח להיות היעילה ביותר. זה נעשה עם יעוץ של מומחים רפואיים.

בנוסף תקפו את אבא שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים.

12 Dec

Radiation equipment operators returned to tactics of murdering my father by evoking deep serial apnea, and on deepest point of apnea striking the hearth with powerful radiation blows. They are trying to adjust most efficient murdering methods. It is done with consultation of medical experts.

Additionally they attacked my father with neutron radiation device.




אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה