נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום חמישי, 12 בנובמבר 2015

להפסיק טרור פנים ארצי - Stop Instate Terrorism

מפעילי ציוד קרינה מקומיים - חברי אירגון טרור פנים ארצי, באכזריות תקפו אותי בלילה 6 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא. המטרה הייתה עינויי מניעת שינה.
זה היה ניסיון רצח מכוון כדי שאהרג בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות והתשה. בצורה כזאת מפעילי ציוד קרינה תכננו לבצע פיגוע כי כיוו שבתאונה יהיו הרוגים.

כאשר שירותים החשאיים (יחידה מיוחדת שהוקמה במטרה הזאת) הכשירו וסיפקו מתקני תקינה לפושעים אשר נשלחו לענות למוות אזרחים תמימים, הוקם אירגון טרור פנים ארצי  שפועל נגד העם שלהם. במקום הפסקה מוחלטת של פעילות האירגון, האירגון ממשיך ואפילו מחמיר את התקיפות - הם פועלים באופן שבו רק טרוריסטים היו פועלים.

התוצאות קורבנות רבים נהרגים באופן ישיר מפעילות זו, אך רבים נהרגים גם כתוצאה מפעילות עקיפה (גם אנשים אקראיים מקבלים מנות קרינה בתקיפות במקומות ציבוריים, אנשים נהרגים בתאונות דרכים).

מדוע לא פסיקים את הפעילות הזאת? הם עושים מעשי רשע באותו זמן שממתגים את עצמם כנלחמים בטרור. ביד אחת נלחמים ובשניה עושים את המעשים המרושעים?

מעשי איבה נגד העם של עצמם חייבים להפסיק, מכיוון שבפעילות הזאת הם משמידים את העתיד של המדינה.

Local radiation equipment operators - members of instate terrorist organization, violently attacked me 6 times at night with gamma radiation device. Purpose of these attacks was sleep deprivation torture.
It was planned assassination attempt so I'll get killed on drive because of exhaustion and fatigue. Operators planned to cause a terrorist act because had hope that in accident can be many casualties.

When secret services (special unit created for this purpose) trained and supplied with radiation devices criminals who were sent torture innocent citizens to death, they established instate terrorist organization which acts against its own nation. Instead of ceasing the activity of the organization, the organization continues it and even worsening attacks - they act as only terrorist would do.

The result many victims get killed because of direct acts, and because of indirect acts (random people also getting radiation doses in public places, people get killed on traffic accidents).

Why they are not ceasing this activity? They commit evil acts while they brand themselves as fighting against terror. One hand is fighting, and another committing similar acts of evil?

This hostile activity against its own nation must stop, because it is ruining the future of this country.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה