נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שלישי, 17 בנובמבר 2015

אירגון טרור פנים ארצי מנסה לרצוח את אבא שלי - Instate Terrorist Organization Attempts To Assassinate My Father

אירגון טרור פנים ארצי מעונין לסיים את העבודה שהתחיל - לרצוח את אבא שלי.

בנוסף לניסיונות רצח של אבא שלי על ידי דום נשימה סדרתי - מה שגורם להיפוקסייה (מחסור חמצן בדם): זאת סכנה ממשית לחיים כי מחסור בחמצן עלול לגרום נזק בלתי הפיך למוח, איברים הפנימיים ולהרוג; מפעילי ציוד קרינה (שכנים מדירה שמעלינו) ניסו לרצוח את אבא שלי על ידי הקרנות קשות וישירות על הלב במכות שאמורות לרצוח במקום - הם השתמשו באותו שיטה מספר פעמים, להלן תיאור של הפעם הקודמת.
בגרף המצורף אתם יכולים לראות שילוב של דום נשימה סדרתי עם 3 ניסיונות רצח מידיים בהם קצב הלב עלה במכה ל210 פעימות לדקה ומעלה.
אותם ניסיונות רצח מיידיים הם מבצעים גם במהלך היום.

Instate terrorist organization wants to finish the job that it started - assassinate my father.

Additionally to murder attempts of my father by evoking serial apnea - it causes hypoxia (shortage of oxygen in the blood): actual threat for the life because can cause irreversible damage to brain, internal organs and eventually kill; radiation equipment operators (neighbors from apartment above) attempted to assassinate my father with hard irradiation of hearth in strikes which shall murder instantly - they repeated the method multiple times, here is description from previous time.
In the attached graph you can see combination of serial apnea with 3 instant murder attempts where hearth rate was 210 bpm and more.
Same instant murder attempts they commit also during daytime.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה