נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום רביעי, 7 באוקטובר 2015

ניסיונות רצח ותקיפה אלקטרומגנטית של ציוד - Murder attempts and EMP attack of equipment

מפעילי ציוד קרינה המשיכו לנסות לרצוח את אבא שלי גם הלילה על ידי גרימת דום נשימה סדרתי במשך כל הלילה (מפעילי ציוד קרינה שיתקו פעמים רבות מרכז הנשימה של המוח של אבא שלי על ידי הקרנה). בגראפים המצורפים תוכלו לראות ראיות של זה, כאשר בגרף הראשון אפשר ליראות 3 מקרים של היפוקסייה חמורה (40-60%), כולל מקרה בגבול תחתון של היפוקסייה חמורה עם אחוז חמצן 45% בלבד ודופק גבוה מאוד של 108 פעימות לדקה.
בגרף השני אתם יכולים לראות 8 מקרים רצופים של דום נשימה, כולל 3 עם היפוקסייה חמורה.

בלילה מפעילי ציוד קרינה הקרינו על הראש שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים. 3 בועות הופיעו במבחנת גלאי ניוטרונים של טווח אנרגייה 2.5-10 מגה אלקטרון וולט וגם ראינו (אתם יכולים לראות בקלים המצורף) רמות גמא רקע גבוהות מהרגיל עד 38 מיקרו רנטגן לשעה (כאשר רמות נורמאליות אמורות להיות סביב 6 מיקרו רנטגן לשעה, רמות גבוהות אלו מעידות על גמא משנית כתוצאה מתקיפת ניוטרונים שמופיעה תמיד). דוזימטר בועות קיבל מנה של 11 מיקרו סיוורט, הראש שלי כניראה קיבל הרבה יותר כי המטרה הייתה הראש שלי ולא דוזימטר.

ביום, כאשר אבא שלי עיין בטאבלט שלו, מפעילי ציוד קרינה שיבשו פעולת הטאבלט על ידי מתקן אלקטקרו מגנטי, הטאבלט נתקע ובמסך התצוגה נעשתה מטושטשת. רק כיבוי מלא והדלקה החזירו את הטאבלט לחיים, לפני זה הוא לא הגיב לשום דבר. בצורה דומה מפעילי ציוד קרינה כל הזמן משבשים מכשירים שלנו - הם משתמשים במתקני פולס אלקטרו מגנטי ברמה צבאית שנועדו ללחימה בטרור כדי לעשות טרור לנו. הם משתמשים נגד בני אדם במתקנים שנועדו לשימוש רק נגד ציוד.
ניראה שהשלטון נלחם באזרחיו, כאילו היינו האיום הכי גדול שלו. הם שכחו שמדינה זה האנשים שחיים בה, ותפקיד השלטון לשרת את האזרחים ולא להיפך. זה מעיד על כך שמטרת השלטון היא תעוות בצע ולא את התפקיד המוגדר שלהם שזה הגנה של המדינה והאזרחים.

Last night radiation equipment operators continues murder attempts of my father by evoking serial apnea which lasted all the night (operators paralyzed multiple times breathing center of my father's brain by irradiation).
In attached graphs you can see the evidence, in the first graph here are 3 cases of severe hypoxia (40-60%), including event on low limit of severe hypoxia with SpO2 level only 45%, very high hearth rate 108 bpm.
In the second graph you can see 8 consecutive events of apnea, including 3 with severe hypoxia.

At night operators irradiated my head with neutron radiation device. 3 bubbles appeared in neutron detector with energy range of 2.5-10MeV and we observed (you can see in the attached clip) elevated background gamma rates up to 38 uR/h (normal rates should be around 6 uR/h, elevated rates are secondary gamma created by neutrons which always appears after neutron attack). Bubble dosimeter received dose of 11 uSv, but my had probably much more as it was the target and not the dosimeter.

During daytime, when my father was watching his tablet, operators disrupted its operation with EMP. The tablet got stuck and display became blurry, it did not respond to anything. Only total power off returned it to operation. Operators using military grade EMP device which was made for anti terror warfare for committing acts of terror. They are using against humans devices which should be used only against equipment.
It looks like that the government fighting its own citizens like we would be its biggest threat. They forgot that country is people who are living in it and the government shall serve its people and not vice verse. It means that government serves its own greed purposes instead of doing its real work of protecting citizens and the country.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה