נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שבת, 24 באוקטובר 2015

אירגון טרור פנים ארצי - Instate Terrorist Organization

בחלק מתוכנית השמדת האזרחים, השלטון (לאף אחד אחר אין בארץ משאבים כאלה) שלנו הקים אירגון טרור פנים ארצי שפועל נגד האזרחים שלנו ומעסיק מפעילי ציוד קרינה שעושים את העבודה המלכלחת של השמדת אזקחים בלתי רצויים. את האזרחים משמידים מסיבות רבות, כגון: פוליטיות, תקציביות, סיבות אישיות של מקורבים לאירגון וכד'.
מפעילי ציוד קרינה נבחרים מתוך פושעים אכזריים ביותר מחוסרי כל עקרונות עם רקע מוסרי המאפשר להם לענות למוות אנשים תמימים. מפעילים האלו עוברים הכשרה במקומות מיוחדים, מציידים אותם במתקני קרינה לרצח חשאי, ומאכלסים אותם במקומות אסטרטגיים (מקומות איפה יש הרבה של אנשים שסומנו כמטרות להשמדה על ידי השלטון, כמו הוסטלים עם קשישים, שכונות עוני וכד').

באותה סכימה השתמשו נציגי השלטון כאשר אכלסו משפחה של מפעילי ציוד קרינה בדירה שמעלינו. הדירה לא משמשת למיגורים, מפעילי ציוד קרינה כל הזמן מתחלפים, בדרך כלל בני משפחת החשודים, אבל לעיתים גם בתור תגבור מגעים אנשים מבחוץ.
משפחת החשודים נבחרה על ידי שירותים החשאיים בגלל שהם היו סוחרי סמים ידועים למשטרה ובגלל שהביאו יחד איתם אידיאולוגיה של טרוריסטים כאשר הסתננו ארצה ביחד עם עלייה (בארץ המוצא שלהם מנות להכשרת טרוריסטים היו פופולאריים, אנחנו מעריכים שמישהו ממשפחתם עבר השרה שם - רק זה יכול להסביר את האכזריות הפנאטית שלהם שעוברת אפילו את כל הציפיות של שירותים החשאיים ששכרו אותם).

ביממה הזאת נמשך טרור גרעיני פנאטי נגד משפחתינו. מפעילי ציוד קרינה תקפו אותנו פעמים מרובות על ידי מתקן קרינה ניוטרונים עוצמתי. תקיפת קרינה ניוטרונים בוצעה נגד ההורים שלי בלילה, תקיפות ניוטרונים מרובות בוצעו נגדי במהלך כל הלילה. בנוסף מפעילי ציוד קרינה תקפו אותי 4 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא כדי להגביר את הנזק של ניוטרונים וגם בתור עינויי מניעת שינה ייחודי.

טרור פנאטי היה לא רק טרור גרעיני, מפעילי ציוד קרינה ניסו לגמור את אבא שלי על ידי גרימת דום נשימה סדרתי במהלך שעות ארוכות. פרק זמן קצר מזה אתם יכולים לראות בגרף המצורף בוא אפשר לראות אירועי דום נשימה סדרתי שגורם להיפוקסייה, כולל היפוקסייה חמורה וכימעט היפוקסייה קיצונית (40%>) עם רמות חמצן 44%.

נגדי מפעילים ביצעו מספר תקיפות ניוטרונים, אחת נרשמה בדוזימטר עם תוספת מנה של 1 מיקרו סיוורט (זה אומר ניוטרונים עברו טרמליזצייה - האטה בדרך לדוזימטר כאשר חדרו את גוף הקורבן).
כמו כן אפשר לראות בקליפ רמות קרינה גמא רקע גבוהות עד 38 מיקרו רנטגן (הנורמה היא 6) שמעידות על גמא משנית כתוצאה מניוטרונים.
וגם בשתי מבחנות בועות הופיעו בועות מרובות בעיקבות החשיפה לניוטרונים (תסתכלו בתמונות חישובי מנות קרינה) בטווח אנרגייה 1~10 מגה אלקטרון וולט. מבחנות בועות האלה הן כלי מאוד אמין למדידת החשיפה לניוטרוניםף הן מגיבות רק לניוטרונים בטווח אנרגייה שתוכננו, במבחנות כאלה נאסא משתמשת בתחנות החלל שלהם.
זאת מנה נוספת של 25 מיקרו סיוורט של ניוטרונים מהירים.

As part of citizens extermination program our government (nobody else has in our country such resources) established instate terrorist organizatio which works against our own citizens and employs radiation equipment operators who do the dirty work silently exterminating unwanted citizens. Citizens are exterminated because of various reasons, like: political, budgetary, personal reasons of people close to the organization, and etc.
Radiation equipment operators  are recruited from most cruel and principles criminals with moral background which lets them torture to death innocent people. These operators are trained in special facilities, equipped with radiation device for silent murdering and populated in strategic places (places where there are a lot of targeted individuals that government wants to get rid off, like: hostels with elderly, poor neighborhoods and etc).

Same scheme was used when government populated apartment above us family of radiation equipment operators. That apartment is not used for living, operators are interchanging in shifts, when most of them are members of the suspected family, but many times they bring outsider reinforcements.
Suspected family was chosen by secret services for this operation because they were drugs dealers known to the police and because they brought with them terrorists ideology when infiltrated with aliyah (in country of their origin terrorist training camps were very popular and we assume that somebody from that family got training there - only this explains their exceptional fanatic cruelty which allows them torture us far more than even expected by their recruiters).

During this period of time fanatic nuclear terrorism attacks continued against our family. Radiation equipment operators attacked us multiple times with powerful neutron radiation device. One attack committed against my parents at night, multiple attacks committed against me during all period of night. Additionally operators attacked me 4 times with gamma radiation device during my sleep time - they used it to amplify the neutron damage and as unique sleep deprivation torture method.

Fanatic terror was not only nuclear one, operators attempted to finish my father by evoking serial apnea for multiple hours. Short time from that you can see in the attached graph which shows serial apnea events, including severe hypoxia and almost extreme hypoxia (40%>) with SpO2 44%.

Operators committed multiple neutron attacks against me, on one of the attacks we recorded dose rising by 1uSv on neutron dosimeter (it means that these were thermolized neutrons - slowed down when penetrated victim's body). 
Also in clip you can see elevated gamma levels up to 38 uR/h (normal levels are 6 uR/h), it is secondary gamma created by neutrons.
And in both bubble neutron detectors multiple bubbles (look at calculations in pictures)  created on energy range 1~10MeV. These detectors are very reliable neutron dosimeters, bubbles appear only on reaction with neutrons in energy range that they were built to react. Such bubble detectors used by NASA in space stations. It is additional dose of 25 uSv of fast neutrons.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה