נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום חמישי, 29 באוקטובר 2015

ניסיונות רצח פנאטיים על ידי גרימת דום נשימה - Fanatic Assassination Attempts by Evoking Apnea

מפעילי ציוד קרינה ניסו לרצוח את אבא שלי בליהל על ידי גרימת דום נשימה סדרתי באופן אכזרי במיוחד. בגרף המצורף תוכלו לראות אירועים של דום נשימה סדרתי אחד אחרי השני כאשר רובם עם היפוקסיה חמורה (40-60%), כולל אירוע עם היפוקסייה על גבול עם קיצונית עם רמות חמצן 42%. כל אירוע כזה הוא סכנה ממשית לחיים. הגרף מייצר רק פרק זמן קצר מאוד, זה נמשך במשך כל הלילה.

Radiation equipment operators attempted to murder my father by evoking serial apnea - they did it with exceptional cruelty. In the attached graph you can see serial apnea one after another, when most events are severe hypoxia (40-60%), including event on border with extreme hypoxia (40%>) SpO2 42%. Each event is serious threat to life. And graph represents only very short time - it lasted all the night.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה