נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום ראשון, 4 באוקטובר 2015

שיתוק מרכז הנשימה של המוח לגרימת דום נשימה - Disabling brain's breathing center to generate apnea

מפעילי ציוד קרינה המשיכו ניסיונות רצח אכזריים של אבא שלי על ידי דום נשימה סדרתי. מפעילים חוללו דום נשימה פעמים מרובות במשך כל הלילה. כל זה קורה עם אדם מבוגר בן 68, נכה חולה.
בקליפ המצורף תוכלו לראות ולשמוע את זה קורה, הפעם בנוסף לכך שניתן לשמוע שאבא לא נושם (כפי שהיה אפשר לשמוע בקליפים רבים שצרפתי בעבר) ואז מתחיל לנשום, אתם יכולים לראות אחוז החמצן בדם ודופק (לא ניתן להגיע לאחוז חמצן כזה על ידי עצירת נשימה מרצון), כאן אתם רואים היפוקסייה חמורה שנמשכת זמן משמעותי.
בגרף המצורף תוכלו לראות שדום נשימה מסוג כזה קורה באופן סדרתי פעם אחר פעם בהפרשי זמן קצרים. אפשר לראות בגרף שמפעילי ציוד קרינה לא מאפשרים לאבא לנשום. הם עושים זאת על ידי הקרנה של המוח ושיתוק מרכז שאחראי על הנשימה. כל זה אפשרי על ידי שיטות שפותחו בעבר הרחוק עם שיפורים טכנולוגיים עדכניים ניתן לעשות זאת מרחוק:  http://terrorkrina.blogspot.co.il/2015/08/apnea-and-other-symptoms-caused-by.html

אנשים לא מודעים למה שקורה איתם בלילה בזמן שהם ישנים כי הרוב לא מקליטים את השינה שלהם ולא יכולים לעקוב אחרי הפרמטרים של הגוף שלהם בזמן שהם ישנים. מפעילי ציוד קרינה משתמשים ביתרון אסטרטגי הזה כדי לגרום לקורבנות נזק הכי גדול בלילה בזמן שהקורבן ישן.
לאחר מכן כאשר הקורבן הולך על התלונות לרופא, הרואים לא מצליחים למצוא את הסיבה לתלונות הללו ולא יכולים לעזור לאנשים שסומנו כמטרות, מכיוון שכל הבעיות מתרחשות בגלל פקטורים חיצוניים. זה מעגל ללא מוצא. אחרי זה רק בנתיחה אחרי המוות מוצאים שסיבת המוות הייתה דום נשימה.

אבל זה לא סיפק את צמאון הדם של הרוצחים, הם תקפו אותנו על ידי מתקן קרינה ניוטרונים כאשר צפינו בטלויזיה.

Radiation equipment operators continued with assassination attempts of my father with serial apnea. Operators generated apnea multiple times during all the night. All this is happening with elderly 68 years old disabled, ill person.
In the attached clip you can hear and see it happening, this time additionally to hear that my father is not breathing (as you could hear many times in clips that I attached in the past) and then starts breathing, you can see SpO2 level and hearth rate (it is impossible to reach such SpO2 levels when stopping breath by will), here you can see severe hypoxia which lasts significant time.
In the attached graph you can see that apnea serially happening in short periods of time. In graph you can see that operators not allowing my father to breath. They are doing it with irradiation of brain and disabling breathing center. all this is possible with methods which were developed many decades ago, but with recent advanced technology it is possible to do remotely: http://terrorkrina.blogspot.co.il/2015/08/apnea-and-other-symptoms-caused-by.html

People do not aware about what is happening with them during sleep time. Most of people are not recording their sleep time and not tracking their body parameters when they sleep. radiation equipment operators using this strategical advantage to inflict most severe damage to their victims while the victim is sleeping.
After that, when victim goes to the doctor with health complains, doctors are not able to find the root cause of the problem and cannot help to targeted individuals, because all the problems happening because of external factor. This is vicious circle. After that only in autopsy after the death it is found that the victim dies because of apnea.

However, it did not satisfy blood thirst of murderers, they attacked us with neutron radiation device when we watched TV.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה