נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שני, 5 באוקטובר 2015

ניסיונות רצח נמשכים - Continued Murder Attempts

רוצחים המשיכו גם הלילה ניסיונות רצח של אבא שלי על ידי דום נשימה סדרתי (על ידי הקרנה על ראשו לביטול מרכז הנשימה של המוח). זה נמשך במשך שעות ארוכות. בגרף המצורף אתם יכולים לראות כיצד מפעילי ציוד קרינה מחוללים דום נשימה סדרתי 7 ברצף (6 מצבים היו היפוקסיה חמורה עם אחוז חמצן מתחת ל60% ופעם אחד בסדרה זו אחוז החמצן ירד לרמה נמוכה במיוחד 46%, היו המון סדרות כאלה), פעם אחרי פעם שמגיעה להיפוקסייה חמורה (40-60%). כאן אתם יכולים לקרוא על היפוקסיה והשפעה שלה: http://www.anesthesiaweb.org/hypoxia.php.
בגרף אפשר לראות שלא מאפשרים לאבא לנשום, בכל המקרים הגרף דומה מאוד כי זה מחולל על ידי מערכת שמשתמשים מפעילי ציוד קרינה (תוך שימוש בתדרים שעברו מודולצייה לפי תוכניות/מצבי עבודה זה גורם לאפקט שאתם רואים בגרף).

אותי בבוקר מפעילי ציוד קרינה תקפו 3 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא, זאת הייתה פעילות ענישה על זה שפרסמתי ראיות ישירות לאופן בו הם רוצחים את אבא שלי ולאופן בו נרצחים אלפי אזרחים תמימים נוספים.

במהלך היום מפעילי ציוד קרינה תקפו את אמא שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים.

Murderers continued also this night assassination attempts of my father with serial apnea (by irradiating his head to disable breathing center) . In continued long hours, in the attached graph you can see how operators generated serial apnea 7 times consequently (6 times sere severe hypoxia with SpO2 below 60%, one time in these series SpO2 level was extremely low only 46%, there was a lot of series like this), time after time it caused severe hypoxia (SpO2 40-60%). Here you can read about hypoxia and its impact: http://www.anesthesiaweb.org/hypoxia.php
In graph you can see that operators not allowing my father to breath, in all cases the graph looks very similar because it is generated by systems which is used by operators (it uses modulated frequency waves which according to programs/modes evoking the effect that you see in the graph).

At morning I was attacked 3 times with gamma radiation device, it was punishment activity because I published evidence where it is clearly seen how they murder my father, and the method used for murdering thousands of innocent citizens.

During daytime, operators attacked my mother with neutron radiation device.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה