נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שבת, 24 באוקטובר 2015

22 Oct

עוד יממה של ניסיונות רצח ותקיפות גרעיניות פנאטיות עברה.

בלילה מפעילי ציוד קרינה ניסו לרצוח את אבא שלי על ידי גרימת דום נשימה סדרתי במשך שעות ארוכות. כפי שאפשר לראות בגרף שמייצג רק פרק זמן קצר מאוד מתוך התקיפות הארוכות האלו, 4 פעמים ברציפות אירועים של היפוקסייה חמורה (40-60%), כולל מקרה שהיה על הגבול עם היפקסייה קיצונית (פחות מ40%) עם רמות חמצן בדם רק 42%.

ביום, כאשר ההורים שלי יצאו מהבית, מפעילי ציוד קרינה מתוך הדירה שלהם דרך החלון תקפו את ההורים על ידי מתקן קרינה ניוטרונים בחנייה של הבית. כאשר ההורים שלי חזרו, מפעילי ציוד קרינה שוב תקפו באותו אופן.

למפעילי ציוד קרינה לא אכפת שברחוב מסתובבים ילדים, שהקרינה מגיעה גם לדירות של השכנים מסביב. השנאה של מפעילי ציוד קרינה כה גדולה שלא אכפת להם גם מכל הנזק מסביב שהם גורמים. הם לא מעריכים חיי אדם.

Another period of fanatic attacks has passed.

At night radiation equipment operators attempted to murder my father by evoking serial apnea during long ours. As you can see in the attached graph which represents only short time from long lasting tortures, 4 subsequent events of severe hypoxia (40-60%) happened, including event with almost extreme hypoxia (less than 40%) with SpO2 42%.

During daytime, when my parents went to shopping, operators attacked my parents from window of their apartment with neutron radiation device when parents were been in parking near home. When parents returned, operators repeated the same attack again.

Radiation equipment do not care about all the collateral damage that they are causing, they don't care that children in street also get radiation doses, apartments of our neighbors get hit by these attacks too.  The hatred of operators is so strong, that they don't care about all the damage that they are causing. They value human life for nothing.
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה