נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שלישי, 29 בספטמבר 2015

כך הם רוצחים - This is How They Murder

גם הלילה (28 ספטמבר) מפעילי ציוד קרינה ניסו לרצוח את אבא שלי באמצעות דום נשימה סדרתי אותו חוללו פעמים מרובות - פעם אחרי פעם במשך זמן רב (הם מחוללים דום נשימה באמצעות שיטה הבאה).

אתמול הצגתי את הראיות בצורת צילומי מסך מקליפ שבו אפשר לראות ולשמוע כיצד מחוללים דום נשימה סדרתי לאבא שלי. היום בנוסף לצילום מסך אציג גרף שאפשר לראות בו רמות חמצן בדם נופלות בזמן דום נשימה לרמות נמוכות באופן מסוכן של היפוקסייה חמורה (40-60%), עולות חזרה ושוב נופלות וכך במשך פעמים מרובות. בתמונה המצורפת תוכלו לראות רמות החמצן בדם 46% זו בגבול התחתון של היפוקסיה חמורה ובגרף המצורף תוכלו לראות באופן סדרתי דום נשימה שגורם להיפוקסיה חמורה 5 פעמים רצוף בזמן קצר ועוד 4 פעמים רצוף לפני זה שגרמו להיפוקסייה.
במשך כל הלילה מידי שעה יש עשרות מקרי דום נשימה, כל דום נשימה כזה עלךול להרוג את הקורבן.

זאת השיטה של רצח באמצעות דום נשימה, הם מחוללים את זה במשך זמן רב באופן סדרתי עד שהקורבן נרצח. הרבה אנשים קשישים וחולי לב נרצחו בשיטה הזאת.

כאן אתם יכולים לקרוא על היפוקסייה, באתר יש הסבר על משמעויות היפוקסייה בהתאם לרמות: http://www.anesthesiaweb.org/hypoxia.php

Last night (28 Sep) operators attempted again to assassinate my father with serial apnea which was generated multiple times - it lasted long time, they generated apnea time after time (they generate apnea using following method).

Yesterday I provided the evidence as screenshots from clip where it is possible to see and hear how serial apnea is generated to my father.  Today additionally to screenshot I'll show graph where you can see SpO2 levels decreasing to dangerous levels of severe hypoxia (40-60%), then levels rising up and then dropping again - it happened multiple times. 
In the attached picture you can see that SpO2 level reached to 46% which is low limit of severe hypoxia and in the attached graph you can see serial apnea causing severe hypoxia 5 times consequently and additional 4 consequent times before which caused hypoxia. During all the night, every hour there are tens of such apnea events - each apnea event like this can kill the victim.

This is the method of murder using serial apnea which is generated consequently for long time until the victim get killed. Many elderly and people with hearth disease were murdered this way.

Here you can read about hypoxia, the site contains explanation for hypoxia levels: http://www.anesthesiaweb.org/hypoxia.php
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה