נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שני, 24 באוגוסט 2015

שיבוש ראיות ועינויים אכזריים באופן קיצוני - Disrupting The Evidence and Extremely Cruel Tortures

בלילה מפעילי ציוד קרינה עינו את ההורים שלי באכזריות קיצונית במשך כל הלילה. במשך שעות ארוכות הם בישלו את ההורים שלי בעודם חים על ידי מתקן קרינה סקלר (קרינה אלקטרומגנטית במודולציות שונות).
בנוסף לעינויי אכזרי במיוחד על ידי מתקן קרינה סקלר, קרינת סקלר משבשת גם מכשירים אלקטרוניים. במשך כל שעות העינויים מפעילי ציוד קרינה שיבשו הקלטת קול באמצעות מתקן קרינה סקלר את המצלמה שמקליטה ראיות. בקליפ המצורף אתם יכולים לראות ולשמוע קבצים מתוך הקלטה לילית עם ובלי קול, כאשר עבור כל הקבצים אני מראה שיש פס קול.
כמו כן בתחילת הקליפ אתם יכולים לשמוע את ההורים שלי שהתעוררו בלילה לאחר אזעקה של תקיפה גרעינית ומדברים, להלן התמליל של השיחה (תרגום מרוסית) :
אבא: הם שמו שדות כלשהם (הכוונה לשדות אלקטרומגנטיים שמפעילי ציוד קרינה משתמשים לעינויי)
אמא: ואני חושבת למה כואב לי
אבא: מבשלים את כל הגוף
מטרת שיבוש המצלמה היה כדי שלא נוכל להקליט ראיות על נהמות בלילה שמצביעות על העינויים האכזריים. אבל אתם יכולים לשמוע בקליפ השני את אמא שלי נוהמת מכאבים באותו זמן שבקליפ הראשון אפשר לראות שבקבצים אין קול.

מפעילי ציוד קרינה תקפו את ההורים שלי 3 פעמים על ידי מתקן קרינה ניוטרונים. תקיפה אחת הייתה בבוקר נגד שני ההורים שלי ושני תקיפות במהלך היום (אחת נגד אבא ואחת נגד אמא).

סיבה לכך שמפעילי ציוד קרינה הגבירו את העינויים בצורה פנאטית היא טרור, הם פועלים כמו אירגון טרור ומחזיקים את משפחתי כבני ערובה וכל פעם שהם רוצים לכפות עלינו שתיקה הם מענים אותנו חזק יותר בתור נקמה.
הפעם הסיבה היא בגלל שנתתי ראיות לאופן בו הם רוצחים אנשים על ידי דום נשימה והזכרתי שדירת החשודים לא משמשת למיגורים (מיד לאחר פרסום, בני משפחת החשודים התחילו במהלך היום להביא בני המשפחה שלהם לדירה, כולל ילדים - ככל הניראה הם קיבלו הוראה מהנהלה שלהם כדי לא לעורר חשדות, אבל הם יודעים שהם פוגעי קשה בבריאות ילדים שלהם בכך שמבאים אותם למקום בו מפעילים מתקן קרינה ניוטרונים).
Last night my parents were been tortured by radiation equipment operators with extreme violence. Tortures lasted all the night. For long hours operators cooked my parents alive with scalar waves radiation device (modulated electromagnetic radiation). Additionally to very cruel tortures with scalar device, scalar waves also disrupting electronic devices. During all hours when scalar radiation device was used, the camera which recorder evidence was disrupted from recording the sound. In the attached clip you can see and hear  files from night recording with and without sound, when for each file I show that it has a sound track.
Also, in the beginning of the clip you can hear my parents talking at night after they were waked up by nuclear attack, here is what they say (I translated from russian):
Father: They put some fields (he means electromagnetic fields which are used by operators for tortures)
Mother: And I was thinking why I have pain
Father: They cook the entire body

The purpose of camera sound disruption was so we will not get evidence of night moaning which is caused by tortures. However, in the second clip you can hear my mother moaning exactly during the time when the other camera from the first clip does not record the sound.

Operators attacked my parents 3 times with neutron radiation device. Attack at morning committed against both parents, and next to attacks committed against each one of my parents.

The reason why radiation equipment operators  increased violence of their attacks is terrorism, they act like terrorist organization - holding us as hostages, and every time when they want to coerce our silence, they attack us harder as revenge.
This time the reason is because I provided evidence and showed how they murder with apnea, and also because I reminded that suspected apartment not used for living (right after that publication, members of suspected family started bringing members of their family, including children to suspected apartment for daytime - they were asked by their superiors to show presence in order not to rise suspicions, but they know that they harm to health of their children when they are bringing them to the apartment because neutron radiation device is operated there).
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה