נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שישי, 27 במרץ 2015

מקור טבח גרעיני - Source of nuclear massacre

אותו שלטון נבחר, תוכנית השמדת האזרחים ממשיכה בכוח חדש ואכזריות. אנשים נורמטיביים לעולם לאהיו מסכימים עבור עינויים למוות של אזרחים תמימים, שכנים שלהם.
השלטון שוכר רוצחים, טרוריסטים ופושעים אכזריים לעשות את העבודה המלוכלחת.
אנשים הצביעו עבור השמדה של עצמם כי אינם מודעים לתוכנית השמדת האזרחים.
הבלוג שלי אמור לעלות את המודעות לתוכנית ואנחנו מספקים לכך ראיות ועדות שלנו. זאת גם הסיבה מדוע מענים אותנו אפילו בפנאטיות גדולה יותר.
אותם אנשים שלפני הבחירות, ימשיכו את עבודתם ויש להם אחריות אישית עבור כל אותם אנשים שנספו בגלל סיבות של תעוות בצע וצמאון הדם של השלטון.
אנשים סובלים ממחלות סופניות ואפילו לא מודעים לכך שלמעשה הם נרצחו.
רק לאחר הבחירות כאשר אותה מפלגה שהייתה בשלטון והוכיחה שוב את המנהיגות, החמרה של פגיע נגד בני משפחתינו מוכיחה שהם המקור והכיסוי של טבח גרעיני בבני עמם.


Same government has elected, and citizens extermination program continuing with new power and cruelty. Normative people will never agree for tortures to death of innocent citizens, their own neighbors.
Government hiring murderers, terrorists and cruel criminals to do the dirty job.
People have voted for their own extermination because they were not aware about citizens extermination program.
My blog shall rise the awareness to this program and we provide the evidence and our testimony. This is the reason why we are tortured even more fanatically.
Same people who did before elections, will continue their work and have personal responsibility for deaths and pain they have caused.Tens thousands of innocent lives were taken for greed and blood thirst of the government. 
People are suffering from deadly deceases and even not aware that they were actually murdered.
Just after elections when previously governed party proved its leadership again, aggravation of attacks against our family brought a proof that the party is a source and cover of nuclear massacre of its own people.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה