נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שני, 23 במרץ 2015

אחריות אישית - Personal Responsibility

כאשר גורלות של אנשים רבים נמצאים בידיהם של קבוצת אנשים קטנה בעלת שליטה, האם ניתן לסלוח להם על חיים שהם לוקחים?

האנשים שעומדים מאחורי תוכנית השמדת האזרחים שבמסגרתה מענים למוות עשרות אלפי אנשים תמימים על ידי מתקני קרינה גרעינית: יש להם אחריות אישית על כל אותם אנשים שמענים ועונו למוות במסגרת תוכנית השמדת האזרחים.
הם מחליטים מי יחיה ומי ימות, אבל בשבילם הקורבנות אלו רק מספרים של סטטיסטיקה כי את העבודה המלוכלחת הם נתנו לפושעים אכזריים בתמורה לחסינות מפני רשויות החוק על הפשעים שלהם. זה שמישהו אחר לוחץ על הכפתורים בשלט של מתקן קרינה גרעיני, זה לא פותר מאחריות אישית את האנשים שקיבלו את ההחלטות וכל מי שעמד בשרשרת הזאת. האחריות של מקבלי ההחלטות על חיי הקורבנות היא הגדולה ביותר.

אחריות אישית מוטלת על כל מי שיש לו יד בתוכנית השמדת האזרחים ולא משנה מה תפקידו בכוח. כל תפקיד שתורם להשמדה של אנשים תמימים בדרך כלשהי, החל ממקבלי ההחלטות, יועצים, פקידים במשרדים, שליחים, אנשי מחשבים המספקים את התקשורת, מי שמבצע את העבודה המלוכלחת ורבים אחרים. לכל אלה יש אחריות אישית.

When destiny of many people are in hands of small group of people with influence, can they be forgiven for lives that they are taking?

People who are standing behind citizens extermination program where tens thousands of people are tortured to death with nuclear radiation devices: they have personal responsibility for lives of all tortured and being tortured to death people as part of citizens extermination program.
They decide who lives and who dies, for them victims are only numbers in statistics because the dirty job done by cruel criminals who were hired for protection from law and order. The fact that somebody else pushing buttons on the control of nuclear radiation device, it does not exclude the decision makers from the personal responsibility, and all other people who are standing in the chain. Decision makers have the heaviest responsibility over all the lives that they are taking.

Personal responsibility rests  on all participants in citizens extermination program, and it does not matter which job he or she does. Each job contributing in any way to murdering of innocent people, starting with decision makers, consultants, clerks in offices,  delivery guys, computer technicians who set the communication, criminals doing a dirty job, and many others. All these people have personal responsibility.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה