נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום רביעי, 25 במרץ 2015

הפגנת הגזענות והאכזריות של הרוצחים - Murderers demonstrate racism and cruelty


בלילה שכנים רוצחים (סוחרי סמים ידועים למשטרה שקיבלו חסינות מפני רשויות החוק בתמורה לעינויי למוות של אזרחים תמימים עבור השלטון) הפגינו את השנאה, הגזענות ואכזריות שלהם.
הם ביצעו ניסיון התנקשות בחיי על ידי עינויי מניעת שינה אכזרי שנמשך שעות ארוכות, מטרתו של העינוי להתיש אותי כדי שהארב בתאונת דרכים כתוצאה מעייפות. לא אכפת להם שעל הדרך עלולים לההרג אנשים תמימים נוספים. הם עינו אותי בעזרת מתקן שגורם לויברצייה וכיוונו אותו על ראש ורגליים. במשך כל זמן העינויים שמעתי צעדים והזזות של ציוד כבד מעל מקום השינה שלי - שכנים כיוונו את המתקן כל פעם שניסיתי להתחמק.
רוצחים תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניוטרונים בלילה.

מעשי אלימות חסרת תקדים של השכנים נגד משפחתי מראים את שיטות העבודה שלהם: הם פועלים כמו טרוריסטים ומשתמשים באידיאולוגיה שהעיבירו להם בני המשפחה שלהם שעברו הכשרה בארץ המוצא שלהם במחנות להכנת טרוריסטים אשר הסתננו ביחד עם העליה ארצה כדי לעסוק בטרור. השלטון במקום לבודד אותם מהציבור שכר אותם להמיך לעשות את העבודה האידיאולוגית שלהם.

At night neighbors murderers (drugs dealers known to the police who got immunity from law for torturing to death innocent citizens on behalf of the government) demonstrated their hatred, cruelty and racism.
They committed assassination attempt of me with violent sleep deprivation torture which lasted long hours at night. The purpose of the torture to exhaust me so I'll get killed on drive because of fatigue. They don't care if random innocent people will also lose their lives on such incident. They tortured me with high power device which causes vibration, they used it on my head and legs. During all torture time I clearly heard their footsteps and movement of heavy equipment above my sleeping place - neighbors tuned radiation device on me when I moved trying to avoid it.
Murderers attacked my parents with neutron radiation device.

Acts of unprecedented violence of neighbors against my family showing their method of work: they work like terrorists and use the ideology which transferred to them from their senior family members who suspected to get training in terrorist camps in the country of their origin. They infiltrated to our country with aliyah to commit acts of terrorism. Government, instead of isolating them from the public, hired them to continue their ideological work.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה