נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שלישי, 10 במרץ 2015

Drugs dealers working for elections - סוחרי סמים שעובדים עבור הבחירות

בלילה שכנים רוצחים תקפו אותנו 8 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא (4 פעמים אותי ו4 פעמים את ההורים שלי). מטרת התקיפות להתיש אותנו כדי שנהרג בזמן הנהיגה (הם יודעים שהיום יש נהיגה ארוכה אצלי ואצל אבא שלי). לא אכפת להם אם על הדרך יהרגו עוד אנשים. תקיפות האלו צריכות להחשב בתור ניסיון התנקשות בחיינו. בנוסף באכזריות בלתי אנושית עינו את אבא שלי, בישלו אותו בעודו חיי.
מתסבר שהשכנים הם לא סוחרי סמים לשעבר, אלא סוחרי סמים פעילים. הם משתמשים בחסינות מפני רשויות החוק ששירותים החשאיים העניקו להם תמורת זה שהם מענים למוות קורבנות. בגלל שחשפתי שלשום אדם שקיבל אצלם סמים, אתמול בלילה הם נקמו בי ותקפו אותי בעזרת מתקן קרינה נויטרונים.
 לאחרונה התקיפות נעשו אכזריות יותר בגלל שהבחירות מתקרבות. השלטון רוצה להבטיח שמפלגות הרצויות על ידם יבחרו. לכן הם מענים ורוצחים חזק יותר את האזרחים חשודים להצביע לא בעד השלטון הנוכחי.

בערב אפרסם ראיות אם אשרוד. אם לא, פניהם של החשודים יפורסמו אוטומטית.

At night neighbors murderers attacked us 8 times with gamma radiation device (4attacks against me and 4 against my parents). Purpose of attacks to exhaust us so we will get killed on drive because of fatigue (they know that myself and my father we both have long drives). They don't care if more people will get killed because of that. These attacks shall be considered as assassination attempts. Additionally hey tortured my father with unhuman cruelty, cooked him alive.
It comes that neighbors are not ex drugs dealers, they are active drugs dealers. They are using law immunity which they got from secret services for murdering victims to death. Day before yesterday I  revealed man who got drugs from them, so they revenged me with neutron attack yesterday at night.

Attacks became very cruel lately because elections coming closer. Government wants to make sure that their wanted parties will be elected. So they torture and murder harder citizens who are suspected to vote not for current government.

If I'll survive, I'll publish evidence at evening. If not, faces of suspected will be published automatically.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה