נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שלישי, 3 בפברואר 2015

אירגון שהוקם להשמדת אזרחים בלתי רצויים - Organizationwas established for cleansing unwanted citizens

שכנים רוצחים - טרוריסטים עם דם על הידיים (לשעבר סוחרי סמים ידועים למשטרה וכרגע מפעילי ציוד קרינה עבור השלטון שרוצחים אזרחים תמימים על ידי עינויים בלתי אנושיים) עינו באכזריות פנאטית את כל בני משפחתי בלילה האחרון.

הם המשיכו ניסיונות התנקשות בחיי על ידי עינויי מניעת שינה. רוצחי תקפו אותי 3 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא ופעם אחד על ידי ניטרונים, במשך שעות ארוכות הם עינו אותי על ידי מתקן שגורם לויברציה של כל הגוף. שכנים רוצחים באכזריות תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים וגמא.

זה העונש שטרוריסטים מטילים עלינו תמורת עדות וראיות שאנחנו מפרסמים עבור הפשעים שלהם.  מכיוון שאיננו מוכנים למות בשקט הם מענים אותנו באכזריות יתרה.

במשך כל זמן העינויים שמעתי צעדים והזזות של ציוד כבד מעל מקום התקיפה.

בתור טרוריסטים שכנים ישמחו אם עוד אנשים יפגעו כתוצאה מתקיפות שלהם. בגלל זה הם תוקפים אותנו במתקני קרינה גרעיניים בחשאיות למרות שמתחתינו גרים שכנים שגם מקבלים מנות קרינה האלו, כולל ילדים. זו הסיבה שהם מענים אותי על ידי מניעת שינה בידיעה שיש לי נסיעות ארוכות ועייפות עלולה לגרום לתאונות קטלניות. אם לא אנהג בכל פעם שהם מענים אותי אאבד את מקום העבודה שלי. המטרה של טרוריסטים להרוס את חיינו ואת בריאותינו.

השלטון גידל אירגון שמורכב מפושעים אכזריים במיוחד סדיסטים מניאקליים שמענים למוות אזרחים תמימים, למעשה הם משתמשים בשיטות טרור נגד בני עמם. זה סוג של טרור גרעיני.

ראיות יפורסמו בערב אם אשרוד עד אז.

Neighbors murderers - terrorists with blood on their hands (ex drugs dealers known to the police and currently radiation equipment operators working for the government torturing innocent people to death with inhuman cruelty) last night continued fanatically cruel tortures of all members of my family.

They continued my assassination attempts with sleep deprivation torture. Murderers attacked me 3 times with gamma radiation device and one time with neutron radiation device, they tortured me for log hours with device which causing vibration of a whole body.
Neighbors murderers violently attacked my parents with neutron  and gamma radiation device.

This is their punishment for publishing evidence and testimony of their crimes. Because we are not willing to die silently from their tortures, they torture us with much higher violence.

During all tortures I heard footsteps and movement of heavy objects above place of the attack.

Being terrorists neighbors will be happy if more people will be hit as result of their attacks. This is why they freely attacking us with radiation devices when neighbors from apartment below ours also get radiation doses, including their children. This is why they torture me with sleep deprivation knowing that I'll have long drive and fatigue can cause a deadly accidents where I'll be involved with some random people. If I'll not drive every time when they torture, I'll lose my job. The goal of the terrorists to destroy our lives and health.

Government risen an organization which consists of extremely cruel criminals maniacal sadists who torture innocent citizens to the death, actually they use methods of terrorism against their own people. It i sort of nuclear terrorism.

Evidence will be published at evening if I'll survive till then.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה