נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום ראשון, 15 בפברואר 2015

המיסים מממנים השמדה שלנו - Taxes sponsoring our extermination

אתמול שכנים רוצחים (סוחרי סמים ידועים למשטרה לשעבר וכרגע מפעילי ציוד קרינה עבור השירותים החשאיים שמענים למוות אזרחים תמימים) תקפו את ההורים שלי על ידי מתקן קרינה ניטרונים, היום הם תקפו שוב.

מדוע שירותים החשאיים פועלים בחשאיות? מכיוון שפעילות שלהם בלתי חוקית ובלתי מוסרית. למשל הם משמידים אזרחים תמימים עבור השלטון. למעשה גוזרים גזר דין מוות בעינויים על אנשים לא נוחים פוליטית או דמוגרפית עבור השלטון, כולל על ילדים ותינוקות. בדרך נפגעים אנשים אקראיים תמימים שגם מקבלים מנות קרינה גרעיניות במקומות ציבוריים. אחרי זה מתפלאים למה ילדים נולדים עם מומים, סרטן וכד'.
המשינה הזאת זה לא השלטון, אלא אנשים, אותם אנשים שהשלטון משמיד אותם. שירותים החשאיים משרתים אינטרס של השלטון במקום לבצע את עבודתם שהיא הגנת האזרחים (בשביל זה האזרחים משלמים מיסים, אך בפועל מקבלים את ההיפך).

Yesterday neighbors murderers (ex drugs dealers known to the police and currently radiation equipment operators for secret services who torture to death innocent citizens) attacked my parents with neutron radiation device, today they repeated the attack.

Who secret services working covertly? Because their activity is illegal and immoral. For example they exterminate innocent citizens for the government. Actually sentencing innocent people to death by tortures, it includes politically or demographically inconvenient people for the government. They exterminate even children and babies. Moreover this way many random people hit by nuclear radiation doses in public places. After that people are surprised why children born with defects and cancer.
This country is not the government but it is people, same people who are exterminated by the government. Secret services working for the interest of government instead of doing their work which is protection of citizens (this is what citizens are paying taxes for, but instead of that getting exactly the opposite).

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה