נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שבת, 28 בפברואר 2015

מתקן קרינה חדש בשירות העינויים - New radiation device in service of tortures

לאחרונה מפעילי קרינה מקומיים שינו שיטות תקיפה. עכשיו ברור לאיזה צורך הביאו את מתקן קרינה הגרעיני הכבד לפני כמה ימים בשעות החשכה (זה מתקן מחולל נויטרונים בעוצמות 3.5~15 מגה אלקטרון וולט). מאז שהביאו את המתקן  תופעה חדשה התחילה - בלילה פעמים מרובות אנחנו רואים רמות קרינה גמא גבוהות מהרגיל כמו במקרה של גמא משנית כתוצאה מתקיפות נויטרונים (הסבר על ערכי גמא נמדדים) - רמות גמא גבוהות מהרגיל נוצרות על ידי נוקלידים (חלקיקים רדיואקטיביים) שאנחנו נושמים והורסים את בריאותינו מבפנים. אם בעבר זה היה קורה פעמים בודדות בלילה, עכשיו אנחנו רואים סדרות קרינה ארוכות עשרות פעמים בלילה. להלן מספר דוגמאות.

כמו כן רוצחים תקפו את ההורים שלי 3 פעמים על ידי מתקן קרינה גמא בלילה. צירפתי סירטון של אחת התקיפות בו שומעים את ההורים שלי ישנים ומתעוררים כתוצאה מאזעקה של מונה גייגר. בסירטון רואים את אבא שלי עם פנים לא מצונזרות וחדר השינה של ההורים שלי. מעכשיו אפרסם את פניהם של קורבנות.

חשוב לציין שהורים שלי עכשיו חולים בוירוס. ורוצחים תוקפים אנשים חולים על ידי מתקני קרינה גרעיניים שגורמים למוטציות. הם עלולים לגרום למוטציה של וירוס לסוג כזה כמו אין נגדו חיסון וזה עלול להתפזר בעולם ולגרום למגיפה שתשמיד את רוב אוכלוסיה האנושית.

Lately local radiation equipment operators changed attack methods. Now it is clear what for they brought the nuclear radiation device few days ago during time of darkness (it is neutron generator device with energy range 3.5-15MeV). After this device arrived to their apartment - at night multiple times we see elevated gamma levels like we used to see secondary gamma as result of neutron attacks (explanation about measured gamma values) - elevated gamma levels created by nuclides (radioactive particles) which we inhale and it ruins our health from inside. But in past it was only few times at night, now it happens tens times and long series of elevated gamma. Here are few examples.

Also murderers attacked my parents 3 times at night with gamma radiation device. I attached movie with one of attacks where you can hear my parents sleeping and wakening up because of Geiger counter alarm. In the movie you can see uncensored face of my father and my parent's sleep room. From now on I'll start publishing faces of victims.

Important to mention that by both parents have now virus decease. And murderers attacking my parents with nuclear devices which causing mutations. They can cause mutations to the virus to situation where will be no immunity against it. It can spread all over the world and kill most of human population.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה