נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שני, 19 בינואר 2015

מתחלקים בניסיון העינויים עם בני משפחה הצעירים - Sharing tortures experience with junior family members

אתמול בערב כאשר חזרה חשודה לדירת החשודים, זמן קצר לאחר מכן בוצעה תקיפת ניטרונים. ראינו התאמת זמן מושלמת בין החזרה לבין סימנים שמראים כי תקיפת ניטרונים מתבצעת - רמות גמא גבוהות מהרגיל.
חשוב לציין שתקיפה בוצעה בזמן שנחכו בדירה בני משפחה צעירים, זה החינוך שהם מקבלים מילדות - בני משפחה המבוגרים יותר הופכים את הצעירים למפעילי ציוד קרינה, מתחלקים איתם בניסיון העינויים שהם צברו.
להלן ראיות.

Yesterday at evening when returned suspected to the suspected apartment, short time after that neutron attack was committed. We saw perfect match in timing between the return and symptoms which clearly show that neutron attacks is committed - elevated levels of gamma radiation.
Important to mention that attack committed when junior members of suspected family were in suspected apartment, it is the education which they get from their senior family members - seniors teach junior ones to operate radiation devices, sharing the experience in tortures.
here are evidence.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה