נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום ראשון, 4 בינואר 2015

חדר ריק לתקיפה - Empty room for attack

בלילה הקודם שכנים רוצחים ניסו לרצוח את אבא שלי על ידי שיבוש קצב הלב. בלילה הזה שכנים רוצחים עינו אותי על ידי בישול ראש בלילה, כרגיל שמעתי הזזות של ציוד כבד וצעדים במשך כל זמן העינויים.

בלילה האחרון מעבר לתקיפות גאמא מרובות, רוצחים תקפו את ההורים שלי במתקן קרינה גמא.

חדר בדירת החשודים מעל חדר שינה של ההורים שלי ריק למטרות התקיפה. זה למרות שלחשודים יש משפחה גדולה, רובם לא גרים בדירה הזאת והדירה רוב הזמן כימעט ריקה ובה רק מפעילי ציוד קרינה. הדירה שלהם לא משמשת למיגורים למרות שמדובר על מיגורים סוציאליים.

At previous night neighbors murderers attempted to murder my father with hearth rate disruption device. That night neighbors murderers tortured me by cooking my head, all torture time I heard footsteps and movement of heavy objects above my sleeping place.

Last night murderers attacked my parents with neutron radiation device, it was additionally to multiple gamma attacks.

Root above my parents sleep room is empty for attacks. Suspected family is large, but in suspected apartment only radiation equipment operators reside all the time, this apartment is not used for living despite being social housing.
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה