נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום ראשון, 13 באוקטובר 2013

שירותים החשאיים הקימו אירגון טרור כדי לשמור אליטות בשלטון - Secret services established terrorist organization to keep elites in the government

תקיפות בלתי פוסקות וכל יום שעלול להיות אחרון לבני משפחתי מאלץ אותנו לחשוף אמר מרה על מה שנמצא מאחורי תוכנית השמדת האזרחים. מה שאני כותב מסכן את חיי וחיי משפחתי, מחר בבוקר אולי מישהו מאיתנו לא יתעורר כי ניסיונות רצח שלנו על ידי מפעילי ציוד קרינה יצליחו - הם בכול הכוח חוטרים למטרה הזאת. אנחנו מעונים למוות כותבים על סף יאוש כי מוסדות המדינה וציבור לא עושים שום דבר על מנת להפסיק את מה שאני כותב, להיפך מוסדות המדינה נותנים יד להמשך טרור גרעיני נגד עמו.

וודו מניאקים (טרוריסטים גרעיניים עם דם על הידיים) כרגע נחים ומתכוננים ללילה על מנת לענות ולטבוח בכל משפחתי. הם ימשיכו עם ניסיונות רצח במתכונת של לילה הקודם.
אם מישהו מבני משפחתי לא יתעורר בחיים בבוקר, זה אומר שוודו מניאקים רצחו אותו.
אם מישהו ממשפחתי ימות מסיבה כלשהי, זה אומר שוודו מניאקים רצחו אותו - האמצעים שהם משתמשים נגדינו שכוללים עינויים בלתי פוסקים ומתקני קרינה שגורמים למוות בהשהיה.

שירותים החשאיים מנהלים תוכנית השמדת האזרחים, לצורך העבודה המלוכלכת הם שוכרים פושעים אכזריים במיוחד שמוכנים לרצוח. במקרה של וודו מניאקים שיצאו מכלל שליטה, הם בעצמם בוחרים מטרות לעינויים והשמדה, שירותים החשאיים מאפשרים להם לעשות את זה ועל ידי כך מקריבים אנשים תמימים על מנת לשמור על סודיות התוכנית. וודו מניאקים לא רק רוצחים, טרוריסטים וסדיסטים מניאקליים, הם גם עדים עם מידע בעך ערך רב שכולל אנשי קשר משירותים החשאיים. לשמור על שתיקתם שירותים החשאיים מאפשרים להם לעשות כרצונם. למעשה שירותים החשאיים הקימו אירגון טרור, הכשירו טרוריסטים לביצוע פיגועים מתוחכמים עם מתקני קרינה גרעיניים ומתקני עינוי סודיים ושולחים אותם לעשות פיגועי טרור נגד העם של עצמם. זה נעשה מתוך תעוות בצע ובשביל שאליטות יבטיחו לשמור את מיקומם בשילטון.

להלן תקיפות גרעיניות מיממה האחרונה.
Non stop attacks and every day can be the last days for members of my family forcing us to reveal the hard truth about what standing behind the citizens extermination program. I'm writing content that endanger my and my family lives,  tomorrow morning maybe one of us will not wake up. We are tortured to the death  writing desperately because government instances and public are doing nothing to stop what I'm writing about, they actually giving hand to continue nuclear terror against their own people. 

Voodoo maniacs (nuclear terrorists with blood on their hands) currently get some rest, they are preparing to torture us at night and accumulating powers for this so they could better massacre my family. They will probably continue in same way like previous night.
If anybody from my family will not wake up at morning, he was murdered by voodoo maniacs.
If anybody from my family will dies because any reason, it means voodoo maniacs murdered him - non stop tortures and radiation devices usage against us, including delayed death devices are most likely reason for death.

Secret services managing citizens extermination program and hiring for the dirty job most cruel criminals ready to murder. In case of voodoo maniacs that went out of control and choosing targets for tortures and murder by their own, secret services sacrificing innocent people to keep their program secret. Voodoo maniacs not only maniacal sadists, terrorists and murderers, they also witness that know very valuable information like persons of contact from secret services. To keep them silent, secret services let them do whatever they want.
Actually secret services established terrorist organization, trained terrorists and equipped them with most advanced nuclear weapons and secret torture devices, sending terrorists to do terrorist acts against their own people. All this is done in purpose of greed, secret services doing everything to keep in the government elites that playing gods deciding who lives who dies.

Here are nuclear attacks from last 24 hours.
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה