נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום ראשון, 1 בספטמבר 2013

מנעים מאחורי אכזריות של שכנים החשודים - Motives for cruelty of suspected neighbors

בתמורה לחשיפה של מנעים שעומדים מאחורי אכזריות של שכנים החשודים הם באכזריות נקמו במשך כל הלילה לכל בני משפחתי: אותי תקפו 3 פעמים בלילה על ידי מתקן קרינה גמא ולאבא בישלו את הראש במשך שעות ארוכות - ממש שרפו אותו בעודו חיי.
הם עושים את כל זה בגלל גזענות ושנאת אדם ובגלל שהם נהנים לענות אנשים ולגרום כאב - הם מרגישים אומללים כאשר אין להם את מי לענות.
שירותים החשאיים בחרו אותם להיות מפעילי ציוד קרינה, הכשירו אותם וסיפקו להם את המתקנים - הם בחרו בהם בגלל שהם ידעו שמדובר על אנשים אכזריים במיוחד שמוכנים לענות אנשים אחרים למוות.
בשירותים החשאיים חשבו שתמורת חסינות הם יצליחו לשלוט בהם, הם לא צפו שאכזריות יוצאת דופן שלהם תגרום לכך שמניע עיקרי יהיה גזענות ושנאת אדם, שירותים החשאיים לא ציפו שמפעילי ציוד קרינה יפיצו מתקנים וידע בקרב בני משפחתם וחברים בתוך הקהילה.

למה מאחורי כל זה גזענות? בגלל ששימוש במתקני קרינה גרעיניים היא השמדה גנטית, מניע יחיד מאחורי GENOCIDE הוא גזענות ופשיסים. למעשה שירותים החשאיים סיפקו להם כלים בעזרתם הם יכולים להביע את כל הרועה והשנאה שלהם. כתוצאה מזה שירותים החשאיים קיבלו קבוצה בלתי נשלטת של סדיסטים מניאקליים שכל אחד יכול להיות קורבן שלהם, כולל פעוטות, נשים וילדים - הם יבצעו מעשי עינויים באנשים תמימים בשביל הכיף. זו קבוצה בלתי נשלטת שמונעת על ידי אכזריות עיוורת וצמאון לדם. הם מהווים סכנה לציבור וכל אחד עלול להפוך לקורבן שלהם.

For discovering what is standing behind suspected neighbors exceptional cruelty, they violently revenged all members of my family: attacked me at night 3 times with gamma radiation device, burned my father's head for all the night - actually cooked him alive.
They are doing it because of racism and human hatred, and also because they enjoy torturing people and inflicting pain - they feel unhappy when have nobody to torture.
Secret services trained them and equipped with radiation devices because they were initially exceptionally cruel and ready to torture innocent people to  the death.
In secret services they thought that with immunity they will control radiation equipment operators, they did not expect that operators are so racists and human haters that their main motive will be their cruelty. Secret services did not expect that radiation equipment operators will train their family and friends from the community to use radiation devices and will give it to them.

Why racism is standing behind all this? Because extermination with nuclear radiation devices is genocide.
By giving radiation devices to them secret service achieved only one result: they gave them tool for expression of their hatred and evil.  Group of maniacal sadists will choose victims for tortures: children, toddlers and pregnant women - they will torture them just for fun. It is totally uncontrolled group of maniacs driven only by blind cruelty and blood thirst. They endanger a whole society and everybody can become their victim.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה