נבחרו על ידי הקוראים Chosen by readers

יום שלישי, 24 בספטמבר 2013

אידואולוגיה של רוצח - The ideology of a murderer

וודו מניאקים רוצחים עבור השירותים החשאיים, בשבילם חג זו חגיגת עינויים אכזרית של בני משפחתי. הם כל כך נהנים מהעינויים שהם גורמים שהם מתחלקים בשמחה הזאת עם כל בני משפחתם וחבריהם. כאשר הם הסתננו ארצה ביחד עם העליה הם כבר היו מוכנים אידיאולוגית לעבודה הזאת, הוריהם העבירו להם את האידואולוגיה בצורה מושלמת ושירותים החשאיים בידיעה של זה סיפקו להם כלים כדי לרצוח אנשים תמימים. שירותים החשאיים משתמשים בהם  כדי לבצע ניסויים בלתי חוקיים בבני אדם ולתוכנית השמדת האזרחים. בני משפחת החשודים הם לא המסתננים עם עלייה היחידים שהיו מוכנים אידאולוגית, יש עוד אנשים כאלה בקהילה שלהם ואני בטוח שרובם משתתפים בתוכנית השמדת האזרחים.
האידיאולוגיה הזאת מתאימה לאידיאולוגיה פשיסטית של שירותים החשאיים.
Voodoo maniacs murdering for secret services, for them each holiday is cruel tortures celebration against my family. They enjoy so much from these tortures and share this happiness with members of their family and friends. When they infiltrated with aliyah they already were prepared ideologically for this sort of work, their parents perfectly transferred them the ideology and secret services just picked up this and supplied them radiation devices to murder innocent people. Secret services using them for illegal experiments against humans and for citizens extermination program. members of suspected family are not the only ones who infiltrated with aliyah prepared ideologically for all this, there are more people in their community and I'm sure they also participate in citizens extermination program.
This ideology matches the fascistic ideology of secret services.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה